(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cải cách hành chính mang tính nữa vời
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/10/2018 - 16 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 09/10/2018 - 13 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

cải cách hành chính mang tính nữa vời, tôi là một trong những công chức được phân công nhiệm vụ tham mưu cải cách hành chính một trong những xã thuộc tỉnh tây ninh, trong thời gian công tác tôi đã tham mưu kiến nghị sửa đổi các quy định làm khó cho người dân như xác nhận tình trạng hôn nhân công chức tư pháp hộ tịch yêu cầu xuống trưởng ấp xác nhận giai đoạn trong dộ tuổi để làm căn cứ xác nhận độc thân hay không. nộp hồ sơ yeu cầu trình bản chính nhưng bắt người dân photto giấy kèm theo, chứng thực bản sao hưởng chế độ hộ nghèo của các em học sinh, lãnh đạo ubnd xã không tham gia trục một cửa... các nội dung tôi phản ánh đã được các cấp ghi nhận và có chấn chỉnh nhưng trên thực  tế tôi cảm thấy hơi bị bất lực trước lực cảng của một phận kể cả lãnh đạo đảng và nhà nước không ít lần chưa dân chủ lắng nghe những việc tham mưu lợi ích mang lại cho người dân tiết kiệm được biết bao nhiêu lần đi lại và kinh phí chính thức và kinh phí không chính thức để làm tthc đó. tôi cảm thấy mình chỉ là một công chức chưa có được tiếng nói đủ mạnh và đủ tầm để có thể vượt thẩm quyền nói lên tâm tư nguyện vọng về công cuộc cchc tỉnh nhà, chỉ mong ubnd tỉnh thường xuyên kiểm tra trực tiếp tại cơ sở lắng nghe tâm tư nguyện vọng của những công chức có tâm trong cchc nghe sự phiền hà của dân trong việc bị hành phải nộp các loại giấy tờ đáng lẽ ra trách nhiệm phải là những cơ quan đơn vị nhà nước tự xem xét kiểm tra nhưng vì chữ trách nhiệm họ đã né tránh thờ ơ, che đậy những trách nhiệm đáng lẽ họ phải làm. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 12/10/2018 - 15 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước hết, xin cám ơn ông/bà đã đặt câu hỏi cho chúng tôi.

Chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thì:

Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1. Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.

2. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất.

3. Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền.

4. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân.

5. Không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật.

6. Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm giải trình về thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

7. Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế có liên quan đến thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Căn cứ Điều 5 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối tiêp nhận toàn bộ các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn toàn tỉnh. Điện thoại 02763813363. Do đó, ông/bà phát hiện đơn vị nào trên địa bàn tỉnh tiếp nhận thủ tục hành chính ngoài quy định có thể phản ánh trực tiếp qua số điện thoại nêu trên hoặc hộp thư điện tử KiemsoatTTHC@tayninh.gov.vn

Trân trọng cảm ơn những góp ý, phản ánh của quý ông/bà.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cải cách hành chính mang tính nữa vời
 Nội dung câu hỏi:

cải cách hành chính mang tính nữa vời, tôi là một trong những công chức được phân công nhiệm vụ tham mưu cải cách hành chính một trong những xã thuộc tỉnh tây ninh, trong thời gian công tác tôi đã tham mưu kiến nghị sửa đổi các quy định làm khó cho người dân như xác nhận tình trạng hôn nhân công chức tư pháp hộ tịch yêu cầu xuống trưởng ấp xác nhận giai đoạn trong dộ tuổi để làm căn cứ xác nhận độc thân hay không. nộp hồ sơ yeu cầu trình bản chính nhưng bắt người dân photto giấy kèm theo, chứng thực bản sao hưởng chế độ hộ nghèo của các em học sinh, lãnh đạo ubnd xã không tham gia trục một cửa... các nội dung tôi phản ánh đã được các cấp ghi nhận và có chấn chỉnh nhưng trên thực  tế tôi cảm thấy hơi bị bất lực trước lực cảng của một phận kể cả lãnh đạo đảng và nhà nước không ít lần chưa dân chủ lắng nghe những việc tham mưu lợi ích mang lại cho người dân tiết kiệm được biết bao nhiêu lần đi lại và kinh phí chính thức và kinh phí không chính thức để làm tthc đó. tôi cảm thấy mình chỉ là một công chức chưa có được tiếng nói đủ mạnh và đủ tầm để có thể vượt thẩm quyền nói lên tâm tư nguyện vọng về công cuộc cchc tỉnh nhà, chỉ mong ubnd tỉnh thường xuyên kiểm tra trực tiếp tại cơ sở lắng nghe tâm tư nguyện vọng của những công chức có tâm trong cchc nghe sự phiền hà của dân trong việc bị hành phải nộp các loại giấy tờ đáng lẽ ra trách nhiệm phải là những cơ quan đơn vị nhà nước tự xem xét kiểm tra nhưng vì chữ trách nhiệm họ đã né tránh thờ ơ, che đậy những trách nhiệm đáng lẽ họ phải làm. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cải cách hành chính mang tính nữa vời, tôi là một trong những công chức được phân công nhiệm vụ tham mưu cải cách hành chính một trong những xã thuộc tỉnh tây ninh, trong thời gian công tác tôi đã tham mưu kiến nghị sửa đổi các quy định làm khó cho người dân như xác nhận tình trạng hôn nhân công chức tư pháp hộ tịch yêu cầu xuống trưởng ấp xác nhận giai đoạn trong dộ tuổi để làm căn cứ xác nhận độc thân hay không. nộp hồ sơ yeu cầu trình bản chính nhưng bắt người dân photto giấy kèm theo, chứng thực bản sao hưởng chế độ hộ nghèo của các em học sinh, lãnh đạo ubnd xã không tham gia trục một cửa... các nội dung tôi phản ánh đã được các cấp ghi nhận và có chấn chỉnh nhưng trên thực  tế tôi cảm thấy hơi bị bất lực trước lực cảng của một phận kể cả lãnh đạo đảng và nhà nước không ít lần chưa dân chủ lắng nghe những việc tham mưu lợi ích mang lại cho người dân tiết kiệm được biết bao nhiêu lần đi lại và kinh phí chính thức và kinh phí không chính thức để làm tthc đó. tôi cảm thấy mình chỉ là một công chức chưa có được tiếng nói đủ mạnh và đủ tầm để có thể vượt thẩm quyền nói lên tâm tư nguyện vọng về công cuộc cchc tỉnh nhà, chỉ mong ubnd tỉnh thường xuyên kiểm tra trực tiếp tại cơ sở lắng nghe tâm tư nguyện vọng của những công chức có tâm trong cchc nghe sự phiền hà của dân trong việc bị hành phải nộp các loại giấy tờ đáng lẽ ra trách nhiệm phải là những cơ quan đơn vị nhà nước tự xem xét kiểm tra nhưng vì chữ trách nhiệm họ đã né tránh thờ ơ, che đậy những trách nhiệm đáng lẽ họ phải làm. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: