(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: xin hỏi về tập huấn nghị định 61 một cửa một cửa liên thông
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/10/2018 - 16 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 09/10/2018 - 13 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

xin hỏi về tập huấn nghị định 61 một cửa một cửa liên thông, đến nay đã gần 3 tháng mấy khi văn bản có hiệu lực nhưng cbcc chưa được tập huấn để hiểu rõ hơn về nội dung nghị định này?

chế độ kinh phí chưa thay đổi, đồng phục, chế độ được ưu tiên học chính trị nếu công chức đó chưa là đảng viên thì có được ưu tiên cử đi học theo nghị định này không... nhiều nội dung mới nhưng chưa tập huấn để hiểu áp dụng


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 12/10/2018 - 14 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời: Trước hết, xin cám ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi.

Chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

- Về tập huấn: Trong năm 2018, chúng tôi đã tập huấn nhiều nội dung về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông  và gắn với việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP (ví dụ như tập huấn về kiểm soát thủ tục hành chính, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tập huấn về quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục của ngành tài nguyên và ngành thuế…Riêng việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 1553/KH-UBND ngày 29/6/2018 để các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện các nội dung chi tiết của Nghị định này.

Về chế độ kinh phí: Theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Chính phủ có giao cho Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ chủ trì quy định và hướng dẫn về chế độ kinh phí. Tuy nhiên, đến nay chưa có Thông tư hướng dẫn về các nội dung này.

Về đồng phục: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP chỉ quy định là công chức tại Bộ phận Một cửa các cấp được mặc đồng phục theo ngành quy định. Nghĩa là nếu ngành của bạn có trang bị đồng phục cho bạn thì bạn được mặc đồng phục trong khi làm việc tại Bộ phận Một cửa.

Về học chính trị: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định là công chức tại Bộ phận Một cửa các cấp thì có quyền được học các khóa lý luận chính trị, hoặc các khóa đào tạo khác ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật chứ không phải là được ưu tiên.

Trân trọng cảm ơn bạn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: xin hỏi về tập huấn nghị định 61 một cửa một cửa liên thông
 Nội dung câu hỏi:

xin hỏi về tập huấn nghị định 61 một cửa một cửa liên thông, đến nay đã gần 3 tháng mấy khi văn bản có hiệu lực nhưng cbcc chưa được tập huấn để hiểu rõ hơn về nội dung nghị định này?

chế độ kinh phí chưa thay đổi, đồng phục, chế độ được ưu tiên học chính trị nếu công chức đó chưa là đảng viên thì có được ưu tiên cử đi học theo nghị định này không... nhiều nội dung mới nhưng chưa tập huấn để hiểu áp dụng

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin hỏi về tập huấn nghị định 61 một cửa một cửa liên thông, đến nay đã gần 3 tháng mấy khi văn bản có hiệu lực nhưng cbcc chưa được tập huấn để hiểu rõ hơn về nội dung nghị định này?

chế độ kinh phí chưa thay đổi, đồng phục, chế độ được ưu tiên học chính trị nếu công chức đó chưa là đảng viên thì có được ưu tiên cử đi học theo nghị định này không... nhiều nội dung mới nhưng chưa tập huấn để hiểu áp dụng

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: