(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thông báo tổ chức kỳ thi công chức năm 2018
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/08/2018 - 20 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 17/08/2018 - 07 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

thông báo tổ chức kỳ thi công chức năm 2018 tôi nhận thấy trong thông báo chưa hợp lý như sau: tại sao ngành quản trị văn phòng không được tuyển khi mà văn thư luu trữ, hành chính... các ngành này đều ngang hàng nhau đều phù hợp làm công tác văn phòng, văn thư. tây ninh có trường cdsp tây ninh đào tạo vì sao ngành này nư 2018 lại không được chọn để tuyển dụng công chức từ xã trở lên? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 23/08/2018 - 09 Giờ 26 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Tây Ninh năm 2018 được xây dựng trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của các cơ quan, đơn vị. Khi đăng ký tuyển dụng, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng, đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó, với vị trí việc làm khác nhau thì yêu cầu ngành nghề đào tạo khác nhau.

Trường hợp bạn nêu ngành quản trị văn phòng nhưng không biết dự định thi tuyển vào vị trí nào, đơn vị nào. Do đó để rõ hơn, đề nghị bạn liên hệ phòng Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ để được hướng dẫn.

Phòng công chức viên chức - Sở Nội vụ (0276.3839968)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thông báo tổ chức kỳ thi công chức năm 2018
 Nội dung câu hỏi:

thông báo tổ chức kỳ thi công chức năm 2018 tôi nhận thấy trong thông báo chưa hợp lý như sau: tại sao ngành quản trị văn phòng không được tuyển khi mà văn thư luu trữ, hành chính... các ngành này đều ngang hàng nhau đều phù hợp làm công tác văn phòng, văn thư. tây ninh có trường cdsp tây ninh đào tạo vì sao ngành này nư 2018 lại không được chọn để tuyển dụng công chức từ xã trở lên? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

thông báo tổ chức kỳ thi công chức năm 2018 tôi nhận thấy trong thông báo chưa hợp lý như sau: tại sao ngành quản trị văn phòng không được tuyển khi mà văn thư luu trữ, hành chính... các ngành này đều ngang hàng nhau đều phù hợp làm công tác văn phòng, văn thư. tây ninh có trường cdsp tây ninh đào tạo vì sao ngành này nư 2018 lại không được chọn để tuyển dụng công chức từ xã trở lên? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: