(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tập huấn 1956 và bồi dưỡng quản trị mạng cho công chức cấp xã
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/08/2018 - 18 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 16/08/2018 - 07 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

tập huấn 1956 và bồi dưỡng quản trị mạng cho công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh tây ninh đang diễn ra trong thán 8/2018 tôi nhận thấy công chức đi tập huấn chưa nghiêm, cán bộ điểm danh còn lơ là, có công chức nghĩ học đến tận 3 ngày luôn, có công chức nghĩ 1 ngày hoặc nữa buổi nhưng điểm danh thì một ngày diểm có một lần dưa danh sách cho học viên ký tên rồi trả lại. lớp công nghệ thông tin của sở tttt đang tập huấn và lớp 1956 tôi huy vọng lần này phải có văn bản xủ lý nghiêm cá nhân bỏ học, học không nghiêm đi  cho có đến lớp ngồi không học thầy giảng không nghe. làm thất thoái tiền mở lớp của nhà nước, cán bộ công chức này chưa từng bị xủ lý nên thoái quen đi học cho có, tôi đề nghị tỉnh nên xủ lý nghiêm cả học viên và cán bộ nào đểm danh sơ sài  để quyết toán thanh toán tiền tập huấn mà đi học không hiệu quả.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 23/08/2018 - 10 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh rất cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi ý kiến góp ý về công tác tổ chức tập huấn bồi dưỡng tin học dành cho công chức cấp xã năm 2018. Sở ghi nhận ý kiến và đã chỉ đạo Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở chấn chỉnh ngay việc này để công tác tổ chức các lớp tập huấn về tin học cho công chức các đợt tiếp theo hiệu quả và tốt hơn nữa. Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tập huấn 1956 và bồi dưỡng quản trị mạng cho công chức cấp xã
 Nội dung câu hỏi:

tập huấn 1956 và bồi dưỡng quản trị mạng cho công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh tây ninh đang diễn ra trong thán 8/2018 tôi nhận thấy công chức đi tập huấn chưa nghiêm, cán bộ điểm danh còn lơ là, có công chức nghĩ học đến tận 3 ngày luôn, có công chức nghĩ 1 ngày hoặc nữa buổi nhưng điểm danh thì một ngày diểm có một lần dưa danh sách cho học viên ký tên rồi trả lại. lớp công nghệ thông tin của sở tttt đang tập huấn và lớp 1956 tôi huy vọng lần này phải có văn bản xủ lý nghiêm cá nhân bỏ học, học không nghiêm đi  cho có đến lớp ngồi không học thầy giảng không nghe. làm thất thoái tiền mở lớp của nhà nước, cán bộ công chức này chưa từng bị xủ lý nên thoái quen đi học cho có, tôi đề nghị tỉnh nên xủ lý nghiêm cả học viên và cán bộ nào đểm danh sơ sài  để quyết toán thanh toán tiền tập huấn mà đi học không hiệu quả.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tập huấn 1956 và bồi dưỡng quản trị mạng cho công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh tây ninh đang diễn ra trong thán 8/2018 tôi nhận thấy công chức đi tập huấn chưa nghiêm, cán bộ điểm danh còn lơ là, có công chức nghĩ học đến tận 3 ngày luôn, có công chức nghĩ 1 ngày hoặc nữa buổi nhưng điểm danh thì một ngày diểm có một lần dưa danh sách cho học viên ký tên rồi trả lại. lớp công nghệ thông tin của sở tttt đang tập huấn và lớp 1956 tôi huy vọng lần này phải có văn bản xủ lý nghiêm cá nhân bỏ học, học không nghiêm đi  cho có đến lớp ngồi không học thầy giảng không nghe. làm thất thoái tiền mở lớp của nhà nước, cán bộ công chức này chưa từng bị xủ lý nên thoái quen đi học cho có, tôi đề nghị tỉnh nên xủ lý nghiêm cả học viên và cán bộ nào đểm danh sơ sài  để quyết toán thanh toán tiền tập huấn mà đi học không hiệu quả.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: