(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Việc đứng tên riêng trên Giấy CN QSD đất khi đã kết hôn
Người hỏi : Nguyễn Trần Anh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 13/08/2018 - 10 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 14/08/2018 - 10 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

               Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh

Tôi tên Nguyễn Trần Anh, hiện đã đăng ký kết hôn. Tôi có mua mảnh đất trên địa bàn huyện Châu Thành, khi đến UBND xã (tôi xin phép không nói tên) thuộc huyện Châu Thành để làm thủ tục chuyển nhượng và đứng tên một mình (có văn bản cam kết tài sản riêng của vợ) nhưng UBND xã từ chối với lý do: "Phòng Tư pháp huyện Châu Thành không cho chứng thực hợp đồng chuyển nhượng QSD đất cho một người đứng tên khi đã kết hôn (Mặc dù đã có văn bản cam kết tài sản riêng của Vợ/chồng). Và Phòng Tư pháp huyện Châu Thành cho rằng Văn bản cam kết tài sản riêng là không có giá trí mặc dù đã được công chứng; đồng thời cấm các xã trên địa bàn huyện chứng thực văn bản cam kết tài sản riêng. Phòng Tư pháp huyện sẽ có văn bản gửi Sở Tư pháp để chấn chính các Tổ chức hành nghề công chứng đã chứng thực Văn bản cam kết tài sản riêng" . Căn cứ để Phòng Tư pháp đưa ra trả lời là Điều 34,38,47 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Từ những điều trên cho phép tôi hỏi:

1. Việc trả lời như trên của Phòng Tư pháp huyện Châu Thành là có đúng quy định pháp luật? Việc cấm các xã chứng thực như vậy là có đúng không?

2. Việc công chứng Văn bản cam kết tài sản riêng của các Tổ chức hành nghề công chứng là "sai"?

Đề nghị Sở Tư pháp có văn bản trả lời cụ thể, nếu Phòng Tư pháp "chưa đúng" thì cần có Công văn nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân củng như UBND xã thực hiện các thủ tục hành chính. 

(Kèm theo "đoạn văn" trả lời của Phòng Tư pháp huyện Châu Thành vì Phòng không trả lời bằng văn bản, mà chỉ trả lời trên Cổng thông tin hỏi đáp của tỉnh mà hình thức văn bản tôi không biết gọi tên là gì nên xin phép gọi là "đoạn văn")

Rất mong được sự hồi đáp của Sở Tư pháp tỉnh. Trân trọng kính chào!


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 23/08/2018 - 08 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     9 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trường hợp của anh (chị) chúng tôi trả lời như sau:

Tại Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân quy định như sau:

“1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật”.

- Căn cứ quy định trên thì trong thời kỳ hôn nhân vợ, chồng có quyền thỏa thuận chia tài sản chung nhưng văn bản thỏa thuận phải được công chứng.

 Do đó, trường hợp bạn đã kết hôn nhưng bạn muốn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đứng tên một mình, bạn đã cung cấp Văn bản thỏa thuận của vợ chồng về việc chia tài sản chung đã được công chứng (Văn bản cam kết tài sản riêng của vợ/chồng cũng là một hình thức thỏa thuận) thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ có một mình bạn nhận chuyển nhượng là phù hợp, đúng quy định pháp luật, UBND xã được chứng thực hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ trên.

- Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình quy định văn bản thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải được công chứng, luật không quy định văn bản này được chứng thực. Do vậy, UBND cấp xã không có thẩm quyền chứng thực văn bản thỏa thuận về việc chia tài sản chung hoặc văn bản cam kết là tài sản riêng của vợ, chồng.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Việc đứng tên riêng trên Giấy CN QSD đất khi đã kết hôn
 Nội dung câu hỏi:

               Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh

Tôi tên Nguyễn Trần Anh, hiện đã đăng ký kết hôn. Tôi có mua mảnh đất trên địa bàn huyện Châu Thành, khi đến UBND xã (tôi xin phép không nói tên) thuộc huyện Châu Thành để làm thủ tục chuyển nhượng và đứng tên một mình (có văn bản cam kết tài sản riêng của vợ) nhưng UBND xã từ chối với lý do: "Phòng Tư pháp huyện Châu Thành không cho chứng thực hợp đồng chuyển nhượng QSD đất cho một người đứng tên khi đã kết hôn (Mặc dù đã có văn bản cam kết tài sản riêng của Vợ/chồng). Và Phòng Tư pháp huyện Châu Thành cho rằng Văn bản cam kết tài sản riêng là không có giá trí mặc dù đã được công chứng; đồng thời cấm các xã trên địa bàn huyện chứng thực văn bản cam kết tài sản riêng. Phòng Tư pháp huyện sẽ có văn bản gửi Sở Tư pháp để chấn chính các Tổ chức hành nghề công chứng đã chứng thực Văn bản cam kết tài sản riêng" . Căn cứ để Phòng Tư pháp đưa ra trả lời là Điều 34,38,47 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Từ những điều trên cho phép tôi hỏi:

1. Việc trả lời như trên của Phòng Tư pháp huyện Châu Thành là có đúng quy định pháp luật? Việc cấm các xã chứng thực như vậy là có đúng không?

2. Việc công chứng Văn bản cam kết tài sản riêng của các Tổ chức hành nghề công chứng là "sai"?

Đề nghị Sở Tư pháp có văn bản trả lời cụ thể, nếu Phòng Tư pháp "chưa đúng" thì cần có Công văn nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân củng như UBND xã thực hiện các thủ tục hành chính. 

(Kèm theo "đoạn văn" trả lời của Phòng Tư pháp huyện Châu Thành vì Phòng không trả lời bằng văn bản, mà chỉ trả lời trên Cổng thông tin hỏi đáp của tỉnh mà hình thức văn bản tôi không biết gọi tên là gì nên xin phép gọi là "đoạn văn")

Rất mong được sự hồi đáp của Sở Tư pháp tỉnh. Trân trọng kính chào!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

               Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh

Tôi tên Nguyễn Trần Anh, hiện đã đăng ký kết hôn. Tôi có mua mảnh đất trên địa bàn huyện Châu Thành, khi đến UBND xã (tôi xin phép không nói tên) thuộc huyện Châu Thành để làm thủ tục chuyển nhượng và đứng tên một mình (có văn bản cam kết tài sản riêng của vợ) nhưng UBND xã từ chối với lý do: "Phòng Tư pháp huyện Châu Thành không cho chứng thực hợp đồng chuyển nhượng QSD đất cho một người đứng tên khi đã kết hôn (Mặc dù đã có văn bản cam kết tài sản riêng của Vợ/chồng). Và Phòng Tư pháp huyện Châu Thành cho rằng Văn bản cam kết tài sản riêng là không có giá trí mặc dù đã được công chứng; đồng thời cấm các xã trên địa bàn huyện chứng thực văn bản cam kết tài sản riêng. Phòng Tư pháp huyện sẽ có văn bản gửi Sở Tư pháp để chấn chính các Tổ chức hành nghề công chứng đã chứng thực Văn bản cam kết tài sản riêng" . Căn cứ để Phòng Tư pháp đưa ra trả lời là Điều 34,38,47 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Từ những điều trên cho phép tôi hỏi:

1. Việc trả lời như trên của Phòng Tư pháp huyện Châu Thành là có đúng quy định pháp luật? Việc cấm các xã chứng thực như vậy là có đúng không?

2. Việc công chứng Văn bản cam kết tài sản riêng của các Tổ chức hành nghề công chứng là "sai"?

Đề nghị Sở Tư pháp có văn bản trả lời cụ thể, nếu Phòng Tư pháp "chưa đúng" thì cần có Công văn nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân củng như UBND xã thực hiện các thủ tục hành chính. 

(Kèm theo "đoạn văn" trả lời của Phòng Tư pháp huyện Châu Thành vì Phòng không trả lời bằng văn bản, mà chỉ trả lời trên Cổng thông tin hỏi đáp của tỉnh mà hình thức văn bản tôi không biết gọi tên là gì nên xin phép gọi là "đoạn văn")

Rất mong được sự hồi đáp của Sở Tư pháp tỉnh. Trân trọng kính chào!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: