(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nhờ Sở Nội vụ và Sở Tài chính trả lời chính xác về chế độ ưu đãi.
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 10/08/2018 - 09 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 13/08/2018 - 09 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

Nhờ Sở Nội vụ và Sở Tài chính trả lời chính xác về chế độ ưu đãi.

- Căn cứ Nghị định Số: 56/2011/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

- Căn cứ Thông tư liên tịch Số: 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTCHướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

- Căn cứ phụ lục kèm theo Thông tư số: 47/2013/TT-BYT Ban hành quy trình giám định pháp y.

            - Đề nghị Sở Nội vụ và Sở Tài chính trả lời giúp Chúng tôi: Phụ cấp ưu đãi ngành y tế của đối tượng là giúp việc cho giám định viên pháp y theo căn cứ quy định hiện tại nêu trên là bao nhiêu %? (Vì có nơi cho hưởng 30% và có nơi cho hưởng 70%). Do đó nhờ quý Sở trả lời đúng nhất và sớm nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức và đúng pháp luật.

            Xin chân thành cảm ơn!

 


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 26/09/2018 - 09 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Đơn vị Sở Tài chính đã trả lời cụ thể và rõ ràng rồi.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 14/08/2018 - 08 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước tiên, rất cám ơn bạn đã gửi câu hỏi, Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau:

- Mức bồi dưỡng đối với người giúp việc cho người giám định tư pháp; người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi được quy định tại Điều 4 Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2014) như sau:

"1. Người giúp việc cho người giám định tư pháp được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này được hưởng bằng 70% mức bồi dưỡng mà người giám định tư pháp được hưởng.

2. Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán được quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định này được hưởng bằng 30% mức bồi dưỡng mà người giám định tư pháp được hưởng".

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nhờ Sở Nội vụ và Sở Tài chính trả lời chính xác về chế độ ưu đãi.
 Nội dung câu hỏi:

Nhờ Sở Nội vụ và Sở Tài chính trả lời chính xác về chế độ ưu đãi.

- Căn cứ Nghị định Số: 56/2011/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

- Căn cứ Thông tư liên tịch Số: 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTCHướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

- Căn cứ phụ lục kèm theo Thông tư số: 47/2013/TT-BYT Ban hành quy trình giám định pháp y.

            - Đề nghị Sở Nội vụ và Sở Tài chính trả lời giúp Chúng tôi: Phụ cấp ưu đãi ngành y tế của đối tượng là giúp việc cho giám định viên pháp y theo căn cứ quy định hiện tại nêu trên là bao nhiêu %? (Vì có nơi cho hưởng 30% và có nơi cho hưởng 70%). Do đó nhờ quý Sở trả lời đúng nhất và sớm nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức và đúng pháp luật.

            Xin chân thành cảm ơn!

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nhờ Sở Nội vụ và Sở Tài chính trả lời chính xác về chế độ ưu đãi.

- Căn cứ Nghị định Số: 56/2011/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

- Căn cứ Thông tư liên tịch Số: 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTCHướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

- Căn cứ phụ lục kèm theo Thông tư số: 47/2013/TT-BYT Ban hành quy trình giám định pháp y.

            - Đề nghị Sở Nội vụ và Sở Tài chính trả lời giúp Chúng tôi: Phụ cấp ưu đãi ngành y tế của đối tượng là giúp việc cho giám định viên pháp y theo căn cứ quy định hiện tại nêu trên là bao nhiêu %? (Vì có nơi cho hưởng 30% và có nơi cho hưởng 70%). Do đó nhờ quý Sở trả lời đúng nhất và sớm nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức và đúng pháp luật.

            Xin chân thành cảm ơn!

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: