(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: CHẾ ĐỘ TIỀN THÊM GIỜ CỦA GIÁO VIÊN
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: châu thành, tây ninh
Ngày hỏi: 31/07/2018 - 19 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 01/08/2018 - 07 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên trường TH Biên Giới B, cho tôi hỏi lãnh đạo phòng giáo dục châu thành, Sở Giáo Dục Đào tạo Tây Ninh. chế độ tính thừa giờ cho giáo viên như thế nào? phó hiệu trưởng trường Tôi: Võ Thị Thu Trang vừa rồi có làm tiền thêm giờ cho cô ấy tổng cộng cô ấy nhận được 19,900.000( mười chín triệu chín trăm....)

tôi thắc mắc ở chổ, với số tiền thừa giờ như vậy cô ấy dùng thời gian nào để dậy kê hay là chỉ kê khống để hưởng tiền. Vì 1 phó chuyên môn phải dạy 4 tiết trên tuần, cộng với dạy thừa giờ khoảng 10 tiết trên tuần. tổng cộng cô ấy phải đứng lớp khoảng 14 tiết trên tuần. theo chuẩn giờ lao đông thì cô ấy còn đâu thời gian làm nhiệm vụ của phó hiệu trưởng. nếu dạy kê thừa giờ như vậy thì nhiệm vụ làm phó hiệu trưởng ở đâu?????

LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH CÓ NÊN XEM LẠI TRƯỜNG HỌP NÀY KHÔNG???? LÀM VẬY ĐÚNG KHÔNG????

1 PHÓ HIỆU TRƯỞNG GIÀNH LÀM KÊ THỪA GIỜ VẬY LÀ ĐÚNG VỚI CHỨC NĂNG QUYỀN HẠN CỦA MÌNH CHƯA?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 01/08/2018 - 09 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ban quản trị đã tham mưu câu hỏi của bạn đến Phòng Nội vụ huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện có buổi làm việc với trường Tiểu học Biên giới B, báo cáo nội dung trên về UBND huyện, thường trực HĐND huyện. Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: CHẾ ĐỘ TIỀN THÊM GIỜ CỦA GIÁO VIÊN
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên trường TH Biên Giới B, cho tôi hỏi lãnh đạo phòng giáo dục châu thành, Sở Giáo Dục Đào tạo Tây Ninh. chế độ tính thừa giờ cho giáo viên như thế nào? phó hiệu trưởng trường Tôi: Võ Thị Thu Trang vừa rồi có làm tiền thêm giờ cho cô ấy tổng cộng cô ấy nhận được 19,900.000( mười chín triệu chín trăm....)

tôi thắc mắc ở chổ, với số tiền thừa giờ như vậy cô ấy dùng thời gian nào để dậy kê hay là chỉ kê khống để hưởng tiền. Vì 1 phó chuyên môn phải dạy 4 tiết trên tuần, cộng với dạy thừa giờ khoảng 10 tiết trên tuần. tổng cộng cô ấy phải đứng lớp khoảng 14 tiết trên tuần. theo chuẩn giờ lao đông thì cô ấy còn đâu thời gian làm nhiệm vụ của phó hiệu trưởng. nếu dạy kê thừa giờ như vậy thì nhiệm vụ làm phó hiệu trưởng ở đâu?????

LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH CÓ NÊN XEM LẠI TRƯỜNG HỌP NÀY KHÔNG???? LÀM VẬY ĐÚNG KHÔNG????

1 PHÓ HIỆU TRƯỞNG GIÀNH LÀM KÊ THỪA GIỜ VẬY LÀ ĐÚNG VỚI CHỨC NĂNG QUYỀN HẠN CỦA MÌNH CHƯA?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên trường TH Biên Giới B, cho tôi hỏi lãnh đạo phòng giáo dục châu thành, Sở Giáo Dục Đào tạo Tây Ninh. chế độ tính thừa giờ cho giáo viên như thế nào? phó hiệu trưởng trường Tôi: Võ Thị Thu Trang vừa rồi có làm tiền thêm giờ cho cô ấy tổng cộng cô ấy nhận được 19,900.000( mười chín triệu chín trăm....)

tôi thắc mắc ở chổ, với số tiền thừa giờ như vậy cô ấy dùng thời gian nào để dậy kê hay là chỉ kê khống để hưởng tiền. Vì 1 phó chuyên môn phải dạy 4 tiết trên tuần, cộng với dạy thừa giờ khoảng 10 tiết trên tuần. tổng cộng cô ấy phải đứng lớp khoảng 14 tiết trên tuần. theo chuẩn giờ lao đông thì cô ấy còn đâu thời gian làm nhiệm vụ của phó hiệu trưởng. nếu dạy kê thừa giờ như vậy thì nhiệm vụ làm phó hiệu trưởng ở đâu?????

LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU THÀNH CÓ NÊN XEM LẠI TRƯỜNG HỌP NÀY KHÔNG???? LÀM VẬY ĐÚNG KHÔNG????

1 PHÓ HIỆU TRƯỞNG GIÀNH LÀM KÊ THỪA GIỜ VẬY LÀ ĐÚNG VỚI CHỨC NĂNG QUYỀN HẠN CỦA MÌNH CHƯA?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: