(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin cấp lại giấy chứng nhận độc thân
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 01667430550     Email:      Địa chỉ: Hoà Thành - Tây ninh
Ngày hỏi: 15/06/2018 - 10 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 18/06/2018 - 07 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Trước đây khoảng năm 2013, tôi có xin UBND xã cấp giấy chứng nhận độc thân để kết hôn với người nước ngoài, nhưng gặp rắc rối giấy tờ nên tôi chưa đăng kí kết hôn được. Hiện giờ tôi vừa mới sinh con nên không thể đi lại được. Xin cho tôi hỏi là giờ tôi có thể nhờ cha mẹ tôi đi xin cấp lại giấy chứng nhận độc thân giúp hộ được hay không ? để tôi có thể đăng kí kết hôn với người ở VN để làm giấy khai sinh cho con có đầy đủ tên cha mẹ. Xin cám ơn !


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 25/06/2018 - 14 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Điều 2 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định:

Điều 2. Ủy quyền đăng ký hộ tịch

1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 của Luật hộ tịch được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay, trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con. 

2. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; phạm vi uỷ quyền có thể gồm toàn bộ công việc theo trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả đăng ký hộ tịch.

Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền”.

Căn cứ quy định trên, cha hoặc mẹ bạn có thể liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu cấp giấy XNTTHN cho bạn nhưng phải có giấy ủy quyền của bạn.

Ngoài ra, trường hợp của bạn cần lưu ý do trước đây đã được cấp giấy XNTTHN để kết hôn với người nước ngoài, nay yêu cầu giấy XNTTHN để kết hôn với người khác nên căn cứ khoản 6 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch bạn nộp lại Giấy XNTTHN đã được cấp trước đây.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin cấp lại giấy chứng nhận độc thân
 Nội dung câu hỏi:

Trước đây khoảng năm 2013, tôi có xin UBND xã cấp giấy chứng nhận độc thân để kết hôn với người nước ngoài, nhưng gặp rắc rối giấy tờ nên tôi chưa đăng kí kết hôn được. Hiện giờ tôi vừa mới sinh con nên không thể đi lại được. Xin cho tôi hỏi là giờ tôi có thể nhờ cha mẹ tôi đi xin cấp lại giấy chứng nhận độc thân giúp hộ được hay không ? để tôi có thể đăng kí kết hôn với người ở VN để làm giấy khai sinh cho con có đầy đủ tên cha mẹ. Xin cám ơn !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trước đây khoảng năm 2013, tôi có xin UBND xã cấp giấy chứng nhận độc thân để kết hôn với người nước ngoài, nhưng gặp rắc rối giấy tờ nên tôi chưa đăng kí kết hôn được. Hiện giờ tôi vừa mới sinh con nên không thể đi lại được. Xin cho tôi hỏi là giờ tôi có thể nhờ cha mẹ tôi đi xin cấp lại giấy chứng nhận độc thân giúp hộ được hay không ? để tôi có thể đăng kí kết hôn với người ở VN để làm giấy khai sinh cho con có đầy đủ tên cha mẹ. Xin cám ơn !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: