(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Khu đất công ty cơ khí cũ
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/06/2018 - 13 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 15/06/2018 - 09 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay khu đất công ty cơ khí cũ đã giao cho đơn vị nào thực hiện dự án gì vậy ? Khu đất để lâu mất mỹ quan đô thị 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 18/06/2018 - 09 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xin trả lời như sau: Khu đất cơ khí cũ hiện chưa có dự án nào. Khu đất đã giao cho Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý đấu giá theo quy định.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Khu đất công ty cơ khí cũ
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay khu đất công ty cơ khí cũ đã giao cho đơn vị nào thực hiện dự án gì vậy ? Khu đất để lâu mất mỹ quan đô thị 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay khu đất công ty cơ khí cũ đã giao cho đơn vị nào thực hiện dự án gì vậy ? Khu đất để lâu mất mỹ quan đô thị 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: