(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Gửi Sở Tài nguyên và Môi trường
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/06/2018 - 14 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 15/06/2018 - 09 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:

            Tôi là một kế toán đang làm việc tại một đơn vị của huyện Bến Cầu. Khi tôi đến văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-chi nhánh Bến Cầu để làm thủ tục đính chính, gia hạn, vay vốn và nhận kết quả đo đạc thì bà Nguyễn Thị Kim Quyên là người thu tiền. Nhưng tôi được biết là ông Trần Văn Bổn giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-chi nhánh Bến Cầu là ba chồng của bà Quyên. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xem lại cách sắp xếp như vậy có đúng nguyên tắc hay không? 

Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời. Đề nghị trả lời

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 20/06/2018 - 15 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 30/05/2018, tại Hộp thư điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến phản ánh của công dân về nội dung: “Tôi là một kế toán đang làm việc tại một đơn vị của huyện Bến Cầu. Khi tôi đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – chi nhánh Bến Cầu để làm thủ tục đính chính, gia hạn, vay vốn và nhận kết quả đo đạc thì bà Nguyễn Thị Kim Quyên là người thu tiền. Nhưng tôi được biết là ông Trần Văn Bổn Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - chi nhánh Bến Cầu là cha chồng bà Quyên. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xem lại cách sắp xếp như vậy có đúng nguyên tắc hay không? Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời. Đề nghị trả lời”.  

Qua kiểm tra, tìm hiểu việc phân công, bố trí nhân sự tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Bến Cầu, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh trả lời nội dung phản ánh như sau:

Tháng 5/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Bến Cầu đã tổ chức họp cơ quan để phân công lại nhiệm vụ cho viên chức, người lao động sau khi bà Nguyễn Thị Kim Quyên nghỉ hết thời gian thai sản và đi làm lại (tháng 11/2017đến tháng 4/2018). Bảng phân công nhiệm vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VPĐKĐĐCN ngày 01/05/2018 của Giám đốc chi nhánh Bến Cầu. Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Quyên được phân công nhiệm vụ như sau:

- Tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả hồ sơ đất đai: hồ sơ trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ cung cấp thông tin địa chính và trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Hỗ trợ ông Trần Trọng Hữu ghi biên lai thu các loại phí, lệ phí và hóa đơn bán hàng như: lệ phí địa chính, phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin và hóa đơn thu dịch vụ đo đạc địa chính.

- Tham gia các hoạt động khác khi Ban Giám đốc phân công.

- Chịu sự phân công, điều động của BGĐ, Trưởng Bộ phận HC-TH, Trưởng và Phó bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VPĐKĐĐCN ngày 01/05/2018 nêu trên, bà Quyên chỉ thu phí khi trả kết quả cho người dân và nộp tiền phí đã thu hàng ngày cho kế toán và thủ quỹ dưới sự giám sát của Trưởng bộ phận một cửa của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Bến Cầu.

Mặt khác, căn cứ  quy định tại Khoản 3 Điều 52 Luật kế toán năm 2015, thì bà Quyên không thuộc đối tượng vi phạm mối quan hệ cha là người đứng đầu và con là kế toán của một đơn vị (Kế toán đơn vị hiện là ông Trang Hoàng Sỹ và thủ quỹ là bà Nguyễn Thị Thủy).

Như vậy, Giám đốc Chi nhánh Bến Cầu phân công nhiệm vụ cho bà Quyên là không vi phạm nguyên tắc.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Gửi Sở Tài nguyên và Môi trường
 Nội dung câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:

            Tôi là một kế toán đang làm việc tại một đơn vị của huyện Bến Cầu. Khi tôi đến văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-chi nhánh Bến Cầu để làm thủ tục đính chính, gia hạn, vay vốn và nhận kết quả đo đạc thì bà Nguyễn Thị Kim Quyên là người thu tiền. Nhưng tôi được biết là ông Trần Văn Bổn giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-chi nhánh Bến Cầu là ba chồng của bà Quyên. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xem lại cách sắp xếp như vậy có đúng nguyên tắc hay không? 

Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời. Đề nghị trả lời

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:

            Tôi là một kế toán đang làm việc tại một đơn vị của huyện Bến Cầu. Khi tôi đến văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-chi nhánh Bến Cầu để làm thủ tục đính chính, gia hạn, vay vốn và nhận kết quả đo đạc thì bà Nguyễn Thị Kim Quyên là người thu tiền. Nhưng tôi được biết là ông Trần Văn Bổn giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh-chi nhánh Bến Cầu là ba chồng của bà Quyên. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xem lại cách sắp xếp như vậy có đúng nguyên tắc hay không? 

Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời. Đề nghị trả lời

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: