(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: nhiệm vụ cải cách hành chính
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/04/2018 - 17 Giờ 47 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị bạn có thông tin rõ ràng, cụ thể là huyện nào để cổng hỏi đáp trực tuyến có cơ sở chuyển đơn vị chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: nhiệm vụ cải cách hành chính
 Nội dung câu hỏi:

nhiệm vụ cải cách hành chính sở nội vụ đã chuyển giao về văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh. ở ubnd huyện vì sao chỉ sao giao kiểm soát tthc về văn phòng ubnd huyện còn nhiệm vụ triển khai, báo cáo quý năm cchc và hướng dẫn thực hiện cchc lại vẫn do phòng nội vụ huyện sao không giao tất cả về cho ubnd huyện  mà phòng thông qua phòng nội vụ chuyển ubnd huyện?!!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

nhiệm vụ cải cách hành chính sở nội vụ đã chuyển giao về văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh. ở ubnd huyện vì sao chỉ sao giao kiểm soát tthc về văn phòng ubnd huyện còn nhiệm vụ triển khai, báo cáo quý năm cchc và hướng dẫn thực hiện cchc lại vẫn do phòng nội vụ huyện sao không giao tất cả về cho ubnd huyện  mà phòng thông qua phòng nội vụ chuyển ubnd huyện?!!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: