(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục giấy tờ cho dự án mới của cty TNHH ( 100% vốn nước ngoài)
Người hỏi : Tổ chức     Số điện thoại: 0937128465     Email: hongngoc.doan2011@gmail.com     Địa chỉ: Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày hỏi: 02/04/2018 - 15 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 03/04/2018 - 07 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Kinh gửi Ban Quản lý Tỉnh Tây Ninh.

Cty em ở KCX Linh Trung 3, TB,TN. là công ty CN.

Cho em xin hoi:

- Công ty em là công ty TNHH chủ đầu tư là doanh nghiệp nước ngoài, hiên cty em dự kiến hộp tác vơi một đối tác nước ngoài khác để làm một dự án mới trên phần đất trống còn lại của cty, vậy cty em phải thực hiện những thủ tục giấy tờ gì? 

Trân Trong!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 04/04/2018 - 16 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Doanh nghiệp vui lòng cung cấp thông tin tình hình thực hiện dự án cụ thể để Ban Quản lý Khu kinh tế có thể trả lời chi tiết cho trường hợp của DN. Về vấn đề DN hỏi, BQL cung cấp một số thông tin như sau:

-         Doanh nghiệp không được cho thuê lại đất.

-         Cách thức hợp tác có thể:

1.     Hợp tác kinh doanh, bổ sung thêm nhà đầu tư thực hiện dự án;

2.     Xây dựng nhà xưởng trên phần đất trống để cho thuê lại trong thời hạn ngắn ( Nội dung này cần phải có thỏa thuận với công ty hạ tầng Sepzone – Linh Trung III).

Thông tin chi tiết và hướng dẫn về thủ tục cụ thể, vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư – Ban Quản lý Khu kinh tế. SĐT: 0276 3922 215.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục giấy tờ cho dự án mới của cty TNHH ( 100% vốn nước ngoài)
 Nội dung câu hỏi:

Kinh gửi Ban Quản lý Tỉnh Tây Ninh.

Cty em ở KCX Linh Trung 3, TB,TN. là công ty CN.

Cho em xin hoi:

- Công ty em là công ty TNHH chủ đầu tư là doanh nghiệp nước ngoài, hiên cty em dự kiến hộp tác vơi một đối tác nước ngoài khác để làm một dự án mới trên phần đất trống còn lại của cty, vậy cty em phải thực hiện những thủ tục giấy tờ gì? 

Trân Trong!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kinh gửi Ban Quản lý Tỉnh Tây Ninh.

Cty em ở KCX Linh Trung 3, TB,TN. là công ty CN.

Cho em xin hoi:

- Công ty em là công ty TNHH chủ đầu tư là doanh nghiệp nước ngoài, hiên cty em dự kiến hộp tác vơi một đối tác nước ngoài khác để làm một dự án mới trên phần đất trống còn lại của cty, vậy cty em phải thực hiện những thủ tục giấy tờ gì? 

Trân Trong!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: