(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giải quyết phản ánh kiến nghị
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/03/2018 - 15 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 30/03/2018 - 15 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi:

Nếu có đơn thư phản ánh hoặc cá nhân trực tiếp phản ánh về thủ tục hành chính hoặc tố cáo sai phạm của cán bộ công chức, viên chức tại các UBND xã, thị trấn thì các ý kiến, đơn thư đó sẽ giải quyết tại UBND xã hay chuyển lên ubnd tỉnh để giải quyết.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND Tỉnh     
Thời gian trả lời: 03/04/2018 - 14 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, chúng tôi trả lời bạn như sau: Đơn thư phản ánh hoặc cá nhân trực tiếp phản ánh về thủ tục hành chính hoặc tố cáo sai phạm của cán bộ công chức, viên chức tại các UBND xã, thị trấn thì các ý kiến, đơn thư đó sẽ được gửi về Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh tại Địa chỉ: 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh. Sau khi nhận được đơn thư này, chúng tôi sẽ có văn bản chuyển đơn thư này đến UBND xã, phường, thị trấn nơi có cán bộ, công chức, viên chức bị phản ánh để yêu cầu UBND xã, phường, thị trấn đó xác minh, làm rõ và xử lý cán bộ, công chức, viên chức đó nếu có vi phạm. Đồng thời, trong văn bản đó, chúng tôi cũng yêu cầu UBND xã, phường, thị trấn gửi kết quả xác minh, xử lý cán bộ, công chức, viên chức đó nếu có vi phạm đến bạn và đến chúng tôi để báo cáo cho Chủ tịch UBND tỉnh và công khai kết quả xác minh, xử lý phản ánh đó trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Thời gian để UBND cấp xã phải xác minh và xử lý những phản ánh đó là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản chuyển phản ánh của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giải quyết phản ánh kiến nghị
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi:

Nếu có đơn thư phản ánh hoặc cá nhân trực tiếp phản ánh về thủ tục hành chính hoặc tố cáo sai phạm của cán bộ công chức, viên chức tại các UBND xã, thị trấn thì các ý kiến, đơn thư đó sẽ giải quyết tại UBND xã hay chuyển lên ubnd tỉnh để giải quyết.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi:

Nếu có đơn thư phản ánh hoặc cá nhân trực tiếp phản ánh về thủ tục hành chính hoặc tố cáo sai phạm của cán bộ công chức, viên chức tại các UBND xã, thị trấn thì các ý kiến, đơn thư đó sẽ giải quyết tại UBND xã hay chuyển lên ubnd tỉnh để giải quyết.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: