(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ kế toán
Người hỏi : Gò Dầu     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/03/2014 - 13 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị anh/ chị cho biết họ tên và chức danh cụ thể?

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ kế toán
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đang công tác tại Phòng Nội vụ huyện muốn hỏi Sở Nội vụ như sau:

Theo Hướng dẫn 927/HDLS-TC-NV ngày 24/4/2007 thì người phụ trách kế toán ở phòng chuyên môn trực thuộc huyện hưởng mức phụ cấp 0.3 nếu tốt nghiệp chuyên ngành kế toán từ trung cấp trở lên. Huyện đã ra quyết định cho đối tượng nêu trên được hưởng phụ cấp 0.3 từ trước cho đến nay.

 Hiện nay theo công văn số 07/SNV-TCCC ngày 8/01/2014 của SNV tỉnh trước mắt thực hiện theo Điều 15,16, Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 đối với mức phụ cấp kế toán trưởng là 0.2 và phụ trách kế toán là 0.1.

Như vậy theo Điều 15, 16 Thông tư 163 thì:

Thứ nhất huyện có ra quyết định lại cho đối tượng đang hưởng mức phụ cấp trách nhiệm 0.3 thành mức 0.1 kể từ ngày 1/1/2014 hay không?

Thứ hai: Huyện có ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cấp xã đối với công chức tài chính-kế toán cấp xã (khi có đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng) với mức phụ cấp trách nhiệm 0.1 hay không? Nếu không đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng thì có được hưởng phụ cấp 0.1 hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang công tác tại Phòng Nội vụ huyện muốn hỏi Sở Nội vụ như sau:

Theo Hướng dẫn 927/HDLS-TC-NV ngày 24/4/2007 thì người phụ trách kế toán ở phòng chuyên môn trực thuộc huyện hưởng mức phụ cấp 0.3 nếu tốt nghiệp chuyên ngành kế toán từ trung cấp trở lên. Huyện đã ra quyết định cho đối tượng nêu trên được hưởng phụ cấp 0.3 từ trước cho đến nay.

 Hiện nay theo công văn số 07/SNV-TCCC ngày 8/01/2014 của SNV tỉnh trước mắt thực hiện theo Điều 15,16, Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 đối với mức phụ cấp kế toán trưởng là 0.2 và phụ trách kế toán là 0.1.

Như vậy theo Điều 15, 16 Thông tư 163 thì:

Thứ nhất huyện có ra quyết định lại cho đối tượng đang hưởng mức phụ cấp trách nhiệm 0.3 thành mức 0.1 kể từ ngày 1/1/2014 hay không?

Thứ hai: Huyện có ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cấp xã đối với công chức tài chính-kế toán cấp xã (khi có đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng) với mức phụ cấp trách nhiệm 0.1 hay không? Nếu không đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng thì có được hưởng phụ cấp 0.1 hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: