(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Qui hoạch treo
Người hỏi : Nguyễn Văn Quang     Số điện thoại:      Email: vanhtt.dltn@gmail.com     Địa chỉ: KP3P3
Ngày hỏi: 10/03/2014 - 10 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 10/03/2014 - 11 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào quý cơ quan.

Tôi là một công nhân viên nhà nước tôi có mua một miếng đất tại vị trí là xóm lò than thuôc KP3P3 TP Tây Ninh cách đây 9 năm(năm2004) tôi có làm đơn xin phép xây dựng nhà để ở nhưng được UBND P3 thông báo là không được phép do vướng qui hoạch và trên đất tôi có cắm móc lộ giới nhưng đến nay đường thì không thấy làm đất để ở đó chúng tôi không xây được nhà củng không bán được cho ai do vướng qui hoạch. Vậy cho tôi hỏi qui hoạch này hiện nay có giá trị không nếu có thì khi nào thi công còn nếu không thì chừng nào mới bỏ qui hoạch vì hiện nay chúng tôi không có đất để ở.

Mong được sự trả lời sớm của quí cơ quan. Trân trọng


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 03/04/2014 - 11 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

    Do ông Quang không ghi rõ số tờ, số thửa, không nói rõ đường này là đường mở hoàn toàn mới hay chỉ mở rộng đường hiện hữu nên UBND Thành phố không thể trả lời cụ thể thửa đất của ông được, tuy nhiên theo câu hỏi của ông, UBND Thành phố trả lời như sau:

    Khu đất của ông nằm trên quy hoạch chi tiết Phường 1 và phường 2 của Thành phố được phê duyệt tại Quyết định số 2016/2003/QĐ-UB, ngày 08/12/2003 của UBND Tỉnh.
    a. Theo quy định hiện nay:
    - Nếu khu đất nằm trên lộ giới mở rộng đường hiện hữu: Do nằm trên hành lang an toàn giao thông; ông không được phép xây dựng, kể cả xây dựng tạm. Hiện nay UBND Tỉnh đang dự thảo lấy ý kiến điều chỉnh quy định về cấp Giấy phép xây dựng trong đó có nội dung trên.
    - Nếu khu đất nằm trên quy hoạch đường mở hoàn toàn mới: Nếu chưa xác định được thời gian thực hiện quy hoạch, thì Ông được phép xây dựng nhà ở và công trình tạm, nhưng phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết hạn và không yêu cầu bồi thường.
    b. Về Quy hoạch: Đến thời điểm hiện nay quy hoạch trên vẫn còn giá trị. hiện nay UBND Thành phố đang trình UBND Tỉnh xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch này, khi UBND Tỉnh cho phép BND Thành phố sẽ điều chỉnh quy hoạch. 
    Khi tổ chức rà soát sẽ điều chỉnh các dự án nào bất hợp lý không khả thi thì xóa bỏ; những dự án nào cần phải để lại phục vụ cho phát triển đô thị, phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh thì vẫn phải giữ lại.

    Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Qui hoạch treo
 Nội dung câu hỏi:

Chào quý cơ quan.

Tôi là một công nhân viên nhà nước tôi có mua một miếng đất tại vị trí là xóm lò than thuôc KP3P3 TP Tây Ninh cách đây 9 năm(năm2004) tôi có làm đơn xin phép xây dựng nhà để ở nhưng được UBND P3 thông báo là không được phép do vướng qui hoạch và trên đất tôi có cắm móc lộ giới nhưng đến nay đường thì không thấy làm đất để ở đó chúng tôi không xây được nhà củng không bán được cho ai do vướng qui hoạch. Vậy cho tôi hỏi qui hoạch này hiện nay có giá trị không nếu có thì khi nào thi công còn nếu không thì chừng nào mới bỏ qui hoạch vì hiện nay chúng tôi không có đất để ở.

Mong được sự trả lời sớm của quí cơ quan. Trân trọng

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào quý cơ quan.

Tôi là một công nhân viên nhà nước tôi có mua một miếng đất tại vị trí là xóm lò than thuôc KP3P3 TP Tây Ninh cách đây 9 năm(năm2004) tôi có làm đơn xin phép xây dựng nhà để ở nhưng được UBND P3 thông báo là không được phép do vướng qui hoạch và trên đất tôi có cắm móc lộ giới nhưng đến nay đường thì không thấy làm đất để ở đó chúng tôi không xây được nhà củng không bán được cho ai do vướng qui hoạch. Vậy cho tôi hỏi qui hoạch này hiện nay có giá trị không nếu có thì khi nào thi công còn nếu không thì chừng nào mới bỏ qui hoạch vì hiện nay chúng tôi không có đất để ở.

Mong được sự trả lời sớm của quí cơ quan. Trân trọng

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: