(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thừa kế
Người hỏi : nguyễn thái nam     Số điện thoại: 0978099817     Email: nguyenthainam1986@gmail.com.vn     Địa chỉ: hòa thành - tây ninh
Ngày hỏi: 11/03/2014 - 13 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 11/03/2014 - 17 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi: bà Nội tôi đứng tên quyền sử dụng đất do Nhà Nước cấp ( Nhà Tình Nghĩa). Sau khi bà Nội tôi mất (chết )và Cha của tôi cũng mất (chết). Như vậy gia đình tôi có thể chuyển quyền sử dụng đất từ người đứng tên là bà Nội sang cho các cháu được hay không? Và xin cho biết cụ thể lý do được và không được? Xin cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 18/03/2014 - 22 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện giao trách nhiệm Phòng Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Bà Nội ông đứng tên quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (cụ thể là UBND huyện Hòa Thành) thì được các quyền theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai năm 2003 quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDĐ, quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Trường hợp bà Nội ông chết không để lại di chúc thì ông sẽ được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật theo điểm b khoản 1, 2 Điều 676 Luật Dân sự  năm 2005, ông thuộc hàng thừa kế thứ hai, những người thuộc quyền thừa kế thứ 2 như ông được hưởng di sản thừa kế.

Riêng, việc Nhà nước xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Nội ông là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước giúp đở cho những gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, neo đơn, gia đình liệt sĩ có nơi thờ cúng liệt sĩ, những người có công với đất nước. Do câu hỏi của ông không rõ thuộc đối tượng nào, nhà tình nghĩa hay nhà tình thương, nhà đại đoàn kết nên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Thành không thể giải đáp hết các thắc mắc của ông được. Đề nghị ông Nam mang toàn bộ các giấy tờ có liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ; quyết định giao nhà nhà tình nghĩa hay nhà tình thương, nhà đại đoàn kết đến Phòng Tài nguyên và Môi trường gặp ông Phan Thanh Dũng – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Thành để được xem xét, hướng dẫn cụ thể hơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thừa kế
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi: bà Nội tôi đứng tên quyền sử dụng đất do Nhà Nước cấp ( Nhà Tình Nghĩa). Sau khi bà Nội tôi mất (chết )và Cha của tôi cũng mất (chết). Như vậy gia đình tôi có thể chuyển quyền sử dụng đất từ người đứng tên là bà Nội sang cho các cháu được hay không? Và xin cho biết cụ thể lý do được và không được? Xin cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi: bà Nội tôi đứng tên quyền sử dụng đất do Nhà Nước cấp ( Nhà Tình Nghĩa). Sau khi bà Nội tôi mất (chết )và Cha của tôi cũng mất (chết). Như vậy gia đình tôi có thể chuyển quyền sử dụng đất từ người đứng tên là bà Nội sang cho các cháu được hay không? Và xin cho biết cụ thể lý do được và không được? Xin cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: