(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: việc sở nội vụ đi kiểm tra cải cách hành chính
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/12/2017 - 18 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 26/12/2017 - 07 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

sở nội vụ đi kiểm tra cchc tại các huyện và ubnd xã vậy khi sai phạm một cơ quan nào hay công chức nào sở nội vụ đã thông tin trên phương tiện đại chú cho người dân biết trong năm 2017 cơ quan nào làm tốt và cơ quan  cá nhân nào vi phạm?. viêc công khai cho mọi người dân giám sát là đều tốt nhưng cuối năm chư thấy sở nội vụ thông báo cơ quan nào đạt tốt và chư đạt tốt. 

một kiến nghị nữa vì sao sở nội vụ phải đi kiểm tra thường xuyên mỗi tuần sao không để cấp huyện đi kiểm thanh tra kiểm tra, việc sở đi kiểm giống như sở đi làm thay nhiệm vụ cấp huyện. có hay không ubnd huyện lơ là trong thanh tra kiểm tra để sở đi kiểm mới được và trong năm cấp huyện đã kiểm tra như thế nào cá nhân nào vi phạm không? cá nhân nào tốt không?. 

sở nội vụ nên để ubnd kiểm tra nếu làm không tốt thì sở nội vụ hoặc ubnd tỉnh ra quyết định xử lý lãnh đạo cấp huyện, cấp tỉnh sở nên đóng vai trò giám sát kiểm tra đột xuất ra những quy chế quy định cấp dưới thục hiện chứ sở đi kiểm tra cấp huyện đã thông báo cho cấp xã biết giống như phong trào đối phó kiểm tra cấp trên. mỗi lần sở nội vụ đi kiểm tra cấp xã đã có thông báo trước chính từ cấp trên vì vậy hãy để cho cấp huyện tự họ thực hiện nếu không làm tốt cứ ra quyết định xử lý lãnh đạo nào cố tình làm trái quy định. không nêu chạy sô đi kiểm tra mỗi tuần hãy để chính cấp huyện là cấp đi cơ sở tụ kiểm tra chính cấp dưới họ nếu hộ chạy theo thành tính thì thổi còi


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 29/12/2017 - 11 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn Anh/Chị đã gửi góp ý đến Sở Nội vụ!.

Sở Nội vụ xin tiếp thu, ghi nhận ý kiến góp ý của Anh/Chị để thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra công vụ trong thời gian tới.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: việc sở nội vụ đi kiểm tra cải cách hành chính
 Nội dung câu hỏi:

sở nội vụ đi kiểm tra cchc tại các huyện và ubnd xã vậy khi sai phạm một cơ quan nào hay công chức nào sở nội vụ đã thông tin trên phương tiện đại chú cho người dân biết trong năm 2017 cơ quan nào làm tốt và cơ quan  cá nhân nào vi phạm?. viêc công khai cho mọi người dân giám sát là đều tốt nhưng cuối năm chư thấy sở nội vụ thông báo cơ quan nào đạt tốt và chư đạt tốt. 

một kiến nghị nữa vì sao sở nội vụ phải đi kiểm tra thường xuyên mỗi tuần sao không để cấp huyện đi kiểm thanh tra kiểm tra, việc sở đi kiểm giống như sở đi làm thay nhiệm vụ cấp huyện. có hay không ubnd huyện lơ là trong thanh tra kiểm tra để sở đi kiểm mới được và trong năm cấp huyện đã kiểm tra như thế nào cá nhân nào vi phạm không? cá nhân nào tốt không?. 

sở nội vụ nên để ubnd kiểm tra nếu làm không tốt thì sở nội vụ hoặc ubnd tỉnh ra quyết định xử lý lãnh đạo cấp huyện, cấp tỉnh sở nên đóng vai trò giám sát kiểm tra đột xuất ra những quy chế quy định cấp dưới thục hiện chứ sở đi kiểm tra cấp huyện đã thông báo cho cấp xã biết giống như phong trào đối phó kiểm tra cấp trên. mỗi lần sở nội vụ đi kiểm tra cấp xã đã có thông báo trước chính từ cấp trên vì vậy hãy để cho cấp huyện tự họ thực hiện nếu không làm tốt cứ ra quyết định xử lý lãnh đạo nào cố tình làm trái quy định. không nêu chạy sô đi kiểm tra mỗi tuần hãy để chính cấp huyện là cấp đi cơ sở tụ kiểm tra chính cấp dưới họ nếu hộ chạy theo thành tính thì thổi còi

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

sở nội vụ đi kiểm tra cchc tại các huyện và ubnd xã vậy khi sai phạm một cơ quan nào hay công chức nào sở nội vụ đã thông tin trên phương tiện đại chú cho người dân biết trong năm 2017 cơ quan nào làm tốt và cơ quan  cá nhân nào vi phạm?. viêc công khai cho mọi người dân giám sát là đều tốt nhưng cuối năm chư thấy sở nội vụ thông báo cơ quan nào đạt tốt và chư đạt tốt. 

một kiến nghị nữa vì sao sở nội vụ phải đi kiểm tra thường xuyên mỗi tuần sao không để cấp huyện đi kiểm thanh tra kiểm tra, việc sở đi kiểm giống như sở đi làm thay nhiệm vụ cấp huyện. có hay không ubnd huyện lơ là trong thanh tra kiểm tra để sở đi kiểm mới được và trong năm cấp huyện đã kiểm tra như thế nào cá nhân nào vi phạm không? cá nhân nào tốt không?. 

sở nội vụ nên để ubnd kiểm tra nếu làm không tốt thì sở nội vụ hoặc ubnd tỉnh ra quyết định xử lý lãnh đạo cấp huyện, cấp tỉnh sở nên đóng vai trò giám sát kiểm tra đột xuất ra những quy chế quy định cấp dưới thục hiện chứ sở đi kiểm tra cấp huyện đã thông báo cho cấp xã biết giống như phong trào đối phó kiểm tra cấp trên. mỗi lần sở nội vụ đi kiểm tra cấp xã đã có thông báo trước chính từ cấp trên vì vậy hãy để cho cấp huyện tự họ thực hiện nếu không làm tốt cứ ra quyết định xử lý lãnh đạo nào cố tình làm trái quy định. không nêu chạy sô đi kiểm tra mỗi tuần hãy để chính cấp huyện là cấp đi cơ sở tụ kiểm tra chính cấp dưới họ nếu hộ chạy theo thành tính thì thổi còi

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: