(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: trực lễ tết
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/12/2017 - 18 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 26/12/2017 - 07 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi thấy trực lễ tết ubnd tỉnh yêu cầu trực bố trí lãnh đạo giải quyết nhu cầu công việc cho người dân kể cả lễ và tết nhưng quan diểm các lãnh đạo lại trực lễ mõi năm đề có tâm lý và quan điểm tết không giải quyết nhu cầu công việc giải quyết tthc cho người dân kể cả trong văn bản của chủ tịch cấp huyện không thấy câu nào yêu cầu trục lễ phải bố trí người và lãnh đạo giải quyết công việc cho người dân. huy vọng năm 2018 sở nội vụ nên quan tâm kiểm tra văn bản thông báo trục lễ tết của các huyện và thanh tra trục lễ nghiêm túc và nếu cơ quan nào không bố trí nghĩ bù cho công chúc trục lễ thì phải trả tiền đúng quy định làm thêm giờ 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 26/12/2017 - 11 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

XIn ghi nhận ý kiến của Anh/Chị. 

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: trực lễ tết
 Nội dung câu hỏi:

tôi thấy trực lễ tết ubnd tỉnh yêu cầu trực bố trí lãnh đạo giải quyết nhu cầu công việc cho người dân kể cả lễ và tết nhưng quan diểm các lãnh đạo lại trực lễ mõi năm đề có tâm lý và quan điểm tết không giải quyết nhu cầu công việc giải quyết tthc cho người dân kể cả trong văn bản của chủ tịch cấp huyện không thấy câu nào yêu cầu trục lễ phải bố trí người và lãnh đạo giải quyết công việc cho người dân. huy vọng năm 2018 sở nội vụ nên quan tâm kiểm tra văn bản thông báo trục lễ tết của các huyện và thanh tra trục lễ nghiêm túc và nếu cơ quan nào không bố trí nghĩ bù cho công chúc trục lễ thì phải trả tiền đúng quy định làm thêm giờ 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi thấy trực lễ tết ubnd tỉnh yêu cầu trực bố trí lãnh đạo giải quyết nhu cầu công việc cho người dân kể cả lễ và tết nhưng quan diểm các lãnh đạo lại trực lễ mõi năm đề có tâm lý và quan điểm tết không giải quyết nhu cầu công việc giải quyết tthc cho người dân kể cả trong văn bản của chủ tịch cấp huyện không thấy câu nào yêu cầu trục lễ phải bố trí người và lãnh đạo giải quyết công việc cho người dân. huy vọng năm 2018 sở nội vụ nên quan tâm kiểm tra văn bản thông báo trục lễ tết của các huyện và thanh tra trục lễ nghiêm túc và nếu cơ quan nào không bố trí nghĩ bù cho công chúc trục lễ thì phải trả tiền đúng quy định làm thêm giờ 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: