(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy định tập sự và xếp lương đối với người có trình độ thạc sĩ sau khi trúng tuyển công chức
Người hỏi : Đăng Dùy     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/12/2017 - 08 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 05/12/2017 - 16 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin gửi câu hỏi đến Sở Nội vụ.

Tôi đã công tác ở tỉnh Tây Ninh theo chính sách thu hút nhân tài từ năm 2014 với trình độ Đại học hành chính cho đến hiện nay, có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 9/2014 (theo văn bản tiếp nhận dự nguồn công chức số 21/SNV-ĐTBD ngày 29/8/2017 của Sở Nội vụ) cho đến nay.

Vào ngày 22/7/2017, tôi đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Quản lý hành chính công (hay còn gọi là Quản lý công) tại Học viện hành chính quốc gia với số điểm 8.6. Trong lý lịch đăng ký dự thi công chức tôi có ghi nhận trình độ sau đại học là Thạc sĩ Quản lý công, tình trạng là "Đang chờ nhận bằng".

Sau khoảng 02 tháng kể từ ngày bảo vệ thành công, vào ngày 05/10/2017 và ngày 06/10/2017, tôi tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2017 và hiện đã trúng tuyển sau khi đối chiếu theo danh sách dự kiến trúng tuyển và danh sách kết quả phúc khảo. Hiện nay đang chờ Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển của UBND tỉnh và thông báo trúng tuyển để nộp hồ sơ theo quy định.

Từ những thông tin cung cấp trên, tôi xin phép được hỏi hai vấn đề:

1. Theo quy định pháp luật, tôi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 12 tháng nên có được miễn tập sự không?

2. Sau khi nhận thông báo trúng tuyển, theo quy định tôi phải liên hệ với Sở Nội vụ để bổ sung văn bằng và lý lịch tư pháp. Như vậy khi đó tôi nộp Bằng thạc sĩ (nếu đã phát) hoặc Giấy chứng nhận tạm thời thì có được xét lương bậc 2 theo quy định không?

Xin chân thành cảm ơn quý Sở đã lưu tâm, giải đáp.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 08/12/2017 - 08 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

1. Căn cứ Điều 12 Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ thì: Người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau: 

a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng; 

b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm a khoản này, người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng. 

Như vậy, nếu vị trí bạn được tuyển dụng phù hợp với vị trí mà bạn công tác trước khi được tuyển dụng và có đóng BHXH bắt buộc thì bạn được xem xét để được miễn thực hiện chế độ tập sự.

2. Về việc hưởng lương trình độ thạc sĩ sau khi nhận thông báo trúng tuyển:

Theo khoản 1 Điều 22, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trường hợp người trúng tuyển, khi đăng ký tuyển dụng vào công chức, viên chức theo trình độ chuyên môn của tiến sỹ hoặc thạc sĩ, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch, lĩnh vực cần tuyển, thì trong thời gian tập sự được hưởng 85% bậc 3 (đối với tiến sĩ) hoặc 85% bậc 2 (đối với thạc sĩ) của ngạch công chức cần tuyển.

Nhưng ở trường hợp của bạn, việc đăng ký tuyển dụng, nộp hồ sơ dự tuyển vào công chức theo trình độ đại học. Do đó, trong thời gian tập sự bạn được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng; khi hoàn thành chế độ tập sự, bạn sẽ được bổ nhiệm công chức ngạch chuyên viên, xếp lương bậc 1, hệ số 2,34, Bảng lương số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, là phù hợp với trình độ đại học ghi trong quyết định tuyển dụng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

Sau khi có quyết định tuyển dụng, bạn mới có bằng thạc sĩ, do đó, nếu cơ quan sử dụng công chức có yêu cầu vị trí việc làm trình độ thạc sĩ, bản thân bạn có đơn trình bày nguyện vọng được làm việc, hưởng lương theo trình độ thạc sĩ và được cơ quan quản lý công chức đồng ý, bổ sung chỉ tiêu biên chế, thì có thể bạn được xếp lương cao hơn 1 bậc so với bậc lương đang hưởng trong ngạch đã bổ nhiệm.  


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy định tập sự và xếp lương đối với người có trình độ thạc sĩ sau khi trúng tuyển công chức
 Nội dung câu hỏi:

Tôi xin gửi câu hỏi đến Sở Nội vụ.

Tôi đã công tác ở tỉnh Tây Ninh theo chính sách thu hút nhân tài từ năm 2014 với trình độ Đại học hành chính cho đến hiện nay, có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 9/2014 (theo văn bản tiếp nhận dự nguồn công chức số 21/SNV-ĐTBD ngày 29/8/2017 của Sở Nội vụ) cho đến nay.

Vào ngày 22/7/2017, tôi đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Quản lý hành chính công (hay còn gọi là Quản lý công) tại Học viện hành chính quốc gia với số điểm 8.6. Trong lý lịch đăng ký dự thi công chức tôi có ghi nhận trình độ sau đại học là Thạc sĩ Quản lý công, tình trạng là "Đang chờ nhận bằng".

Sau khoảng 02 tháng kể từ ngày bảo vệ thành công, vào ngày 05/10/2017 và ngày 06/10/2017, tôi tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2017 và hiện đã trúng tuyển sau khi đối chiếu theo danh sách dự kiến trúng tuyển và danh sách kết quả phúc khảo. Hiện nay đang chờ Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển của UBND tỉnh và thông báo trúng tuyển để nộp hồ sơ theo quy định.

Từ những thông tin cung cấp trên, tôi xin phép được hỏi hai vấn đề:

1. Theo quy định pháp luật, tôi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 12 tháng nên có được miễn tập sự không?

2. Sau khi nhận thông báo trúng tuyển, theo quy định tôi phải liên hệ với Sở Nội vụ để bổ sung văn bằng và lý lịch tư pháp. Như vậy khi đó tôi nộp Bằng thạc sĩ (nếu đã phát) hoặc Giấy chứng nhận tạm thời thì có được xét lương bậc 2 theo quy định không?

Xin chân thành cảm ơn quý Sở đã lưu tâm, giải đáp.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin gửi câu hỏi đến Sở Nội vụ.

Tôi đã công tác ở tỉnh Tây Ninh theo chính sách thu hút nhân tài từ năm 2014 với trình độ Đại học hành chính cho đến hiện nay, có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 9/2014 (theo văn bản tiếp nhận dự nguồn công chức số 21/SNV-ĐTBD ngày 29/8/2017 của Sở Nội vụ) cho đến nay.

Vào ngày 22/7/2017, tôi đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Quản lý hành chính công (hay còn gọi là Quản lý công) tại Học viện hành chính quốc gia với số điểm 8.6. Trong lý lịch đăng ký dự thi công chức tôi có ghi nhận trình độ sau đại học là Thạc sĩ Quản lý công, tình trạng là "Đang chờ nhận bằng".

Sau khoảng 02 tháng kể từ ngày bảo vệ thành công, vào ngày 05/10/2017 và ngày 06/10/2017, tôi tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2017 và hiện đã trúng tuyển sau khi đối chiếu theo danh sách dự kiến trúng tuyển và danh sách kết quả phúc khảo. Hiện nay đang chờ Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển của UBND tỉnh và thông báo trúng tuyển để nộp hồ sơ theo quy định.

Từ những thông tin cung cấp trên, tôi xin phép được hỏi hai vấn đề:

1. Theo quy định pháp luật, tôi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 12 tháng nên có được miễn tập sự không?

2. Sau khi nhận thông báo trúng tuyển, theo quy định tôi phải liên hệ với Sở Nội vụ để bổ sung văn bằng và lý lịch tư pháp. Như vậy khi đó tôi nộp Bằng thạc sĩ (nếu đã phát) hoặc Giấy chứng nhận tạm thời thì có được xét lương bậc 2 theo quy định không?

Xin chân thành cảm ơn quý Sở đã lưu tâm, giải đáp.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: