(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phương tiện đo nhóm 1, nhóm 2
Người hỏi : Nguyễn Trung Trực     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày hỏi: 15/11/2017 - 10 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 15/11/2017 - 10 Giờ 16 phút
Nội dung câu hỏi:

Hiện nay, chúng tôi nghe nói nhiều về cụm từ “phương tiện đo nhóm 1 và phương tiện đo nhóm 2” nhưng chưa rõ nhóm phương tiện đo trên là như thế nào? Kính mong Sở Khoa học và Công nghệ giải thích để chúng tôi hiểu rõ hơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Khoa học Công nghệ     
Thời gian trả lời: 15/11/2017 - 13 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Qua xem xét Sở  Khoa học và Công nghệ trả lời câu hỏi của cá nhân như sau

Theo Điều 16, Chương III, Luật Đo lường

1. Phương tiện đo nhóm 1: là Phương tiện đo được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất hoặc các mục đích khác không quy định tại khoản 2 Điều này được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố.

2. Phương tiện đo nhóm 2: là Phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phương tiện đo nhóm 1, nhóm 2
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay, chúng tôi nghe nói nhiều về cụm từ “phương tiện đo nhóm 1 và phương tiện đo nhóm 2” nhưng chưa rõ nhóm phương tiện đo trên là như thế nào? Kính mong Sở Khoa học và Công nghệ giải thích để chúng tôi hiểu rõ hơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay, chúng tôi nghe nói nhiều về cụm từ “phương tiện đo nhóm 1 và phương tiện đo nhóm 2” nhưng chưa rõ nhóm phương tiện đo trên là như thế nào? Kính mong Sở Khoa học và Công nghệ giải thích để chúng tôi hiểu rõ hơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: