(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hướng dẫn giải quyết thủ tục
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/11/2017 - 17 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 07/11/2017 - 10 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

vừa qua sở tư pháp tập huấn liên thông thủ tục hành chính có khẳng định việc photto hoặc ghi chép thông tin người dân lại để luu theo hồ sơ. việc làm này có cần thiết hay không khi người dân xuất trình các giấy tờ đó ra rồi vẫn photto luu lại làm gì. khi tiếp nhận giải quyết người có trách nhiệm đã kiểm tra lại và công chức giải quyết cũng kiểm tra giấy tờ xuât trình vậy chỉ đạo photo như vậy có lãng phí tiền của người dân không. nếu công chức photo thì có lãng phí văn phòng phẩm của nhà nước không. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 13/11/2017 - 16 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Để thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, Sở Tư pháp có hướng dẫn cụ thể thủ tục đăng ký khai sinh và lưu ý một số điểm đối với việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả khi đăng ký hộ tịch, đề nghị các đơn vị thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp. Trong đó, tại Khoản 3 Điều 3 của Thông tư 15/2015/TT-BTP có quy định: “Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

Căn cứ theo quy định trên Sở Tư pháp chỉ lưu ý: khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh thì người tiếp nhận hồ sơ có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ. Ngoài ra, Sở Tư pháp không chỉ đạo bắt buộc phải photo hoặc ghi chép thông tin người dân lại để lưu theo hồ sơ như ý kiến bạn nêu.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hướng dẫn giải quyết thủ tục
 Nội dung câu hỏi:

vừa qua sở tư pháp tập huấn liên thông thủ tục hành chính có khẳng định việc photto hoặc ghi chép thông tin người dân lại để luu theo hồ sơ. việc làm này có cần thiết hay không khi người dân xuất trình các giấy tờ đó ra rồi vẫn photto luu lại làm gì. khi tiếp nhận giải quyết người có trách nhiệm đã kiểm tra lại và công chức giải quyết cũng kiểm tra giấy tờ xuât trình vậy chỉ đạo photo như vậy có lãng phí tiền của người dân không. nếu công chức photo thì có lãng phí văn phòng phẩm của nhà nước không. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

vừa qua sở tư pháp tập huấn liên thông thủ tục hành chính có khẳng định việc photto hoặc ghi chép thông tin người dân lại để luu theo hồ sơ. việc làm này có cần thiết hay không khi người dân xuất trình các giấy tờ đó ra rồi vẫn photto luu lại làm gì. khi tiếp nhận giải quyết người có trách nhiệm đã kiểm tra lại và công chức giải quyết cũng kiểm tra giấy tờ xuât trình vậy chỉ đạo photo như vậy có lãng phí tiền của người dân không. nếu công chức photo thì có lãng phí văn phòng phẩm của nhà nước không. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: