(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nếu một website không tích hợp thanh toàn thì có cần đăng ký với bộ công thương không?
Người hỏi : Công ty bán lẻ trực tuyến NTN     Số điện thoại:      Email: nguyennam.bnc@gmail.com     Địa chỉ: Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày hỏi: 22/09/2017 - 17 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 25/09/2017 - 08 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện công ty tôi đang bán lẻ sản phẩm giay da bong Nike với sự ủy quyền đại lý của hãng này. Tuy nhiên Website bán giay da bong của chúng tôi hiện chưa tích hợp thanh toán Online qua Visa. Vậy cho tôi hỏi tôi có cần đăng ký với bộ công thương không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 02/10/2017 - 09 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào anh, Sở Công Thương xin trả lời câu hỏi của anh như sau:

Website của anh là 1 website thương mại điện tử (TMĐT) theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về TMĐT (sau đây gọi tắt là Nghị định 52), cụ thể đây là “Website thương mại điện tử bán hàng” (Khoản 1 Điều 25 Chương III Nghị định số 52/2013/NĐ-CP) và phải tiến hành thủ tục “thông báo” với Bộ Công Thương đối với Website này theo quy định tại Điều 25, 27 của Nghi định 52 (không phải tốn chi phí).

Anh thực hiện “thông báo” trực tuyến với Bộ Công Thương tại địa chỉ: online.gov.vn (Cổng thông tin Quản lý hoạt động Thương mại điện tử).

Ngoài ra, Website TMĐT bán hàng phải tuân thủ các Điều từ 28 đến 34  Nghi định 52 về việc công bố thông tin, chính sách giao dịch đối với sản phẩm và dịch vụ đang cung ứng trên Website.

Trân trọng ./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nếu một website không tích hợp thanh toàn thì có cần đăng ký với bộ công thương không?
 Nội dung câu hỏi:

Hiện công ty tôi đang bán lẻ sản phẩm giay da bong Nike với sự ủy quyền đại lý của hãng này. Tuy nhiên Website bán giay da bong của chúng tôi hiện chưa tích hợp thanh toán Online qua Visa. Vậy cho tôi hỏi tôi có cần đăng ký với bộ công thương không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện công ty tôi đang bán lẻ sản phẩm giay da bong Nike với sự ủy quyền đại lý của hãng này. Tuy nhiên Website bán giay da bong của chúng tôi hiện chưa tích hợp thanh toán Online qua Visa. Vậy cho tôi hỏi tôi có cần đăng ký với bộ công thương không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: