(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Website cung cấp thông tin có cần đăng ký với bộ công thương không?
Người hỏi : Nguyễn Nam     Số điện thoại:      Email: nguyennamnew4@gmail.com     Địa chỉ: Trảng bàng - Tây Ninh
Ngày hỏi: 22/09/2017 - 17 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 25/09/2017 - 08 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện đanh kinh doanh sản phẩm giày đá bóng với thương hiệu riêng. Hiện tại tôi có một website giới thiệu về các mẫu giày đá bóng sân cỏ nhân tạo đang hoạt động như một trang cung cấp thông tin. Mặc dù vậy vẫn có khách hàng đặt hàng trên Website. Vậy cho tôi hỏi là website cung cấp thông tin có cần đăng ký với bộ công thương không? Xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương     
Thời gian trả lời: 02/10/2017 - 09 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào anh, Sở Công Thương xin trả lời câu hỏi của anh như sau:

Website của anh là 1 website thương mại điện tử (TMĐT) theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về TMĐT (sau đây gọi tắt là Nghị định 52), cụ thể đây là “Website thương mại điện tử bán hàng” (Khoản 1 Điều 25 Chương III Nghị định số 52/2013/NĐ-CP) và phải tiến hành thủ tục “thông báo” với Bộ Công Thương đối với Website này theo quy định tại Điều 25, 27 của Nghi định 52 (không phải tốn chi phí).

Anh thực hiện “thông báo” trực tuyến với Bộ Công Thương tại địa chỉ: online.gov.vn (Cổng thông tin Quản lý hoạt động Thương mại điện tử).

Ngoài ra, Website TMĐT bán hàng phải tuân thủ các Điều từ 28 đến 34  Nghi định 52 về việc công bố thông tin, chính sách giao dịch đối với sản phẩm và dịch vụ đang cung ứng trên Website.

Trân trọng ./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Website cung cấp thông tin có cần đăng ký với bộ công thương không?
 Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện đanh kinh doanh sản phẩm giày đá bóng với thương hiệu riêng. Hiện tại tôi có một website giới thiệu về các mẫu giày đá bóng sân cỏ nhân tạo đang hoạt động như một trang cung cấp thông tin. Mặc dù vậy vẫn có khách hàng đặt hàng trên Website. Vậy cho tôi hỏi là website cung cấp thông tin có cần đăng ký với bộ công thương không? Xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện đanh kinh doanh sản phẩm giày đá bóng với thương hiệu riêng. Hiện tại tôi có một website giới thiệu về các mẫu giày đá bóng sân cỏ nhân tạo đang hoạt động như một trang cung cấp thông tin. Mặc dù vậy vẫn có khách hàng đặt hàng trên Website. Vậy cho tôi hỏi là website cung cấp thông tin có cần đăng ký với bộ công thương không? Xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: