(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giấy xác nhận đọc thân
Người hỏi : Quáchliểu     Số điện thoại:      Email: quachlieu2408@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/09/2017 - 09 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 25/09/2017 - 08 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 18/09vừa rồi tôi có gởi phản ánh về việc làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho e gái tôi ngụ tại XÃ ANBÌNH HUYỆn CHÂU THÀNH  rất cảm ơn huyện đã can thiệp và giải quyết sớm giúp tôi. Qua sự việc trên tôi và e gái có đến gặp cán bộ trong xã và được giải thích rất cạn kẽ. Và cũng dc bíc do lần trước e tôi lên làm gặp trúng bộ phận Hk chuyên môn nên bị trể nảy và lần tôi đến gặp ngay bộ phận chuyên môn nên làm rất nhanh và chuyên nghiệp. Mong huyện CHÂU THÀNH xem xét và đừng khiển trách nhân viên XÃ AN bÌNH nhân viên làm rất nhiệt tình và có trách nhiệm. Chân thành cám ơn!!!!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 25/09/2017 - 09 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn quy ông bà đã gửi phản ánh về UBND huyện; Chúc quý ông/bà sơm hoàn thiện hồ sơ để nộp về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Châu Thành./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giấy xác nhận đọc thân
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 18/09vừa rồi tôi có gởi phản ánh về việc làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho e gái tôi ngụ tại XÃ ANBÌNH HUYỆn CHÂU THÀNH  rất cảm ơn huyện đã can thiệp và giải quyết sớm giúp tôi. Qua sự việc trên tôi và e gái có đến gặp cán bộ trong xã và được giải thích rất cạn kẽ. Và cũng dc bíc do lần trước e tôi lên làm gặp trúng bộ phận Hk chuyên môn nên bị trể nảy và lần tôi đến gặp ngay bộ phận chuyên môn nên làm rất nhanh và chuyên nghiệp. Mong huyện CHÂU THÀNH xem xét và đừng khiển trách nhân viên XÃ AN bÌNH nhân viên làm rất nhiệt tình và có trách nhiệm. Chân thành cám ơn!!!!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 18/09vừa rồi tôi có gởi phản ánh về việc làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho e gái tôi ngụ tại XÃ ANBÌNH HUYỆn CHÂU THÀNH  rất cảm ơn huyện đã can thiệp và giải quyết sớm giúp tôi. Qua sự việc trên tôi và e gái có đến gặp cán bộ trong xã và được giải thích rất cạn kẽ. Và cũng dc bíc do lần trước e tôi lên làm gặp trúng bộ phận Hk chuyên môn nên bị trể nảy và lần tôi đến gặp ngay bộ phận chuyên môn nên làm rất nhanh và chuyên nghiệp. Mong huyện CHÂU THÀNH xem xét và đừng khiển trách nhân viên XÃ AN bÌNH nhân viên làm rất nhiệt tình và có trách nhiệm. Chân thành cám ơn!!!!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: