(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bảo hiểm thất nghiệp
Người hỏi : longpt     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/02/2014 - 00 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 17/02/2014 - 16 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào anh/ chị, hiên tại em đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế nhưng chưa có việc làm. Anh/ chị vui lòng cho em hỏi lợi điều kiện để đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, quyền lợi gì em được hưởng khi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp và nơi nào em đăng ký bảo hiểm thất nghiệp.

Chân thành cảm ơn anh/ chị!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 25/02/2014 - 14 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:

          Theo quy định của Luật BHXH về chế độ Bảo hiểm thất nghiệp thì đối tượng áp dụng đối với người lao động như sau :

          - NLĐ hợp đồng lao động,  hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;

          - NLĐ hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

          - Những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước.

 * Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

          - Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp;

          - Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định .

          - Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức BHXH.

          Như vậy, trường hợp của bạn đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc làm thì chưa thuộc đối tượng Bảo hiểm thất nghiệp theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bảo hiểm thất nghiệp
 Nội dung câu hỏi:

Chào anh/ chị, hiên tại em đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế nhưng chưa có việc làm. Anh/ chị vui lòng cho em hỏi lợi điều kiện để đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, quyền lợi gì em được hưởng khi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp và nơi nào em đăng ký bảo hiểm thất nghiệp.

Chân thành cảm ơn anh/ chị!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào anh/ chị, hiên tại em đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế nhưng chưa có việc làm. Anh/ chị vui lòng cho em hỏi lợi điều kiện để đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, quyền lợi gì em được hưởng khi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp và nơi nào em đăng ký bảo hiểm thất nghiệp.

Chân thành cảm ơn anh/ chị!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: