(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: lương và phụ cấp có tăng hay không
Người hỏi : nguyên văn anh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: khu phố 2 phường 2 Thành phố tây ninh
Ngày hỏi: 13/02/2014 - 14 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 14/02/2014 - 09 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là công chức của phường 2 Thị xã Tây ninh nay  thị xã tây ninh được nâng lên thành Thành phố tây ninh. vậy lương và phụ cấp của tôi có thay đổi  hay được tăng lên không


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 04/04/2014 - 16 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Do câu hỏi không rõ ràng, phải nêu cụ thể chức danh nào, ví dụ như Chủ tịch hay Phó Chủ tịch...

Tuy nhiên theo câu hoi trên thì UBND Thành phố xin trả lời như sau:

Lương và phụ cấp của công chức cấp xã, phường không có thay đổi khi Thị xã lên Thành phố.

Đối với công chức cấp Thành phố thì phụ cấp có thay đổi

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: lương và phụ cấp có tăng hay không
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là công chức của phường 2 Thị xã Tây ninh nay  thị xã tây ninh được nâng lên thành Thành phố tây ninh. vậy lương và phụ cấp của tôi có thay đổi  hay được tăng lên không

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là công chức của phường 2 Thị xã Tây ninh nay  thị xã tây ninh được nâng lên thành Thành phố tây ninh. vậy lương và phụ cấp của tôi có thay đổi  hay được tăng lên không

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: