(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kế hoạch ôn thi công chức năm 2017
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tp tây ninh
Ngày hỏi: 22/08/2017 - 10 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 22/08/2017 - 10 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội vụ

Chừng nào Sở Nội vụ mới có kế hoạch ôn thi công chức năm 2017? Theo Kế hoạch thi tuyển, thấy để kế hoạch thi trong tháng 8 mà tới nay chưa có thấy Sở Nội vụ thông báo!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 22/08/2017 - 12 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện tại thì chưa có lịch ôn tập thi tuyển công chức năm 2017, Khi có lịch ôn tập Sở Nội vụ sẽ thông báo cụ thể trên báo, đài, Trang thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc hoặc cần liên hệ trực tiếp xin gọi số 0276.3839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kế hoạch ôn thi công chức năm 2017
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội vụ

Chừng nào Sở Nội vụ mới có kế hoạch ôn thi công chức năm 2017? Theo Kế hoạch thi tuyển, thấy để kế hoạch thi trong tháng 8 mà tới nay chưa có thấy Sở Nội vụ thông báo!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội vụ

Chừng nào Sở Nội vụ mới có kế hoạch ôn thi công chức năm 2017? Theo Kế hoạch thi tuyển, thấy để kế hoạch thi trong tháng 8 mà tới nay chưa có thấy Sở Nội vụ thông báo!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: