(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tôi muốn mở nhà hàng
Người hỏi : Hoàng Minh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/08/2017 - 18 Giờ 52 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị bạn đặt câu hỏi có thông tin đầy đủ, cụ thể để Cổng hỏi đáp trực tuyến có cơ sở chuyển cho cơ quan chức năng trả lời

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: