(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: SỞ NỘI VỤ
Người hỏi : CA NHAN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/06/2017 - 10 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 28/06/2017 - 13 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi thấy thông báo kế hoạch thi tuyển công năm 2017 và nhu cầu tuyển dụng công chức tại các Sở, ngành điều công khai đầy đủ nhưng 100 chỉ tiêu bên khối đảng, đoàn thể sao tôi k thấy công khai đề nghị Sở Nội vụ sớm công khai để mọi người biết đăng ký dự thi, trường hợp Sở Nội vụ k công khai thì cho biết lý do tai sao thi tuyển mà không công khai?không trả lời liên hệ phòng này, phòng kia hỏi mà đề nghị SNV phải trả lời cụ thể.Trân trọng cảm ơn./. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 30/06/2017 - 07 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2017. Theo đó, số lượng chỉ tiêu cần tuyển dụng, đối tượng điều kiện dự tuyển và các ngành nghề chuyên môn cần tuyển dụng thuộc khối hành chính nhà nước, Sở Nội vụ đã đăng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Nội vụ và niêm yết tại trụ sở Sở Nội vụ theo đúng quy định.

Đối với việc thi tuyển dụng công chức thuộc Khối đảng, đoàn thể: ngoài việc tuân thủ các quy định của Luật CBCC và các văn bản hướng dẫn thi hành, còn phải tuân thủ thêm một số quy định riêng do cấp trung ương hướng dẫn và do Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tổ chức thực hiện tất cả các khâu trong quy trình tuyển dụng. Trong nhiều năm vừa qua, đối với việc tuyển dụng công chức thuộc Khối đảng, đoàn thể của tỉnh Tây Ninh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy không tổ chức riêng kỳ thi tuyển dụng công chức Khối đảng, đoàn thể mà kết hợp tổ chức chung với kỳ thi tuyển dụng công chức của các cơ quan hành chính nhà nước. Do đó, đối với các nội dung câu hỏi liên quan đến việc thi tuyển dụng công chức năm  2017 của tỉnh Tây Ninh thuộc khối Đảng, đoàn thể, đề nghị bạn liên hệ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để được phúc đáp.

PHÒNG CCVC 0276.3839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: SỞ NỘI VỤ
 Nội dung câu hỏi:

Tôi thấy thông báo kế hoạch thi tuyển công năm 2017 và nhu cầu tuyển dụng công chức tại các Sở, ngành điều công khai đầy đủ nhưng 100 chỉ tiêu bên khối đảng, đoàn thể sao tôi k thấy công khai đề nghị Sở Nội vụ sớm công khai để mọi người biết đăng ký dự thi, trường hợp Sở Nội vụ k công khai thì cho biết lý do tai sao thi tuyển mà không công khai?không trả lời liên hệ phòng này, phòng kia hỏi mà đề nghị SNV phải trả lời cụ thể.Trân trọng cảm ơn./. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi thấy thông báo kế hoạch thi tuyển công năm 2017 và nhu cầu tuyển dụng công chức tại các Sở, ngành điều công khai đầy đủ nhưng 100 chỉ tiêu bên khối đảng, đoàn thể sao tôi k thấy công khai đề nghị Sở Nội vụ sớm công khai để mọi người biết đăng ký dự thi, trường hợp Sở Nội vụ k công khai thì cho biết lý do tai sao thi tuyển mà không công khai?không trả lời liên hệ phòng này, phòng kia hỏi mà đề nghị SNV phải trả lời cụ thể.Trân trọng cảm ơn./. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: