(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hiệu lực bằng B khi thi công chức
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/02/2017 - 12 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 23/02/2017 - 13 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Tôi nghe nói bằng B tiếng anh không còn hiệu lực để thi công chức nữa kể từ thời điểm này có đúng không? và nếu đúng thì phải có bằng gì về ngoại ngữ mới được thi công chức.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 01/03/2017 - 14 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của bạn, Sở Nội vụ trả lời như sau: Theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Theo đó, hướng dẫn trong khi chờ xây dựng và ban hành các văn bản pháp lý để tổ chức, triển khai hoạt động của hệ thống khảo thí ngoại ngữ quốc gia thì việc chấp nhận năng lực ngoại ngữ và thời hạn áp dụng của chứng chỉ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Do đó, nếu trình độ ngoại ngữ của bạn được quy đổi theo Bảng tham chiếu trình độ tiếng Anh khung 6 bậc phù hợp với yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí việc làm cần tuyển dụng thì vẫn được đăng ký thi tuyển công chức theo quy định.

Phòng Công chức viên chức 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hiệu lực bằng B khi thi công chức
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Tôi nghe nói bằng B tiếng anh không còn hiệu lực để thi công chức nữa kể từ thời điểm này có đúng không? và nếu đúng thì phải có bằng gì về ngoại ngữ mới được thi công chức.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Tôi nghe nói bằng B tiếng anh không còn hiệu lực để thi công chức nữa kể từ thời điểm này có đúng không? và nếu đúng thì phải có bằng gì về ngoại ngữ mới được thi công chức.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: