(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Khi nào có quyết định đợt thi tuyển công chức cấp xã 2016
Người hỏi : Người Thi Tuyển     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/02/2017 - 15 Giờ 44 phút     Ngày chuyển: 21/02/2017 - 16 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Thành cho biết thông tin chính xác khi nào có Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 22/12/2017 - 12 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung, đề nghị người hỏi liên hệ Sở Nội vụ để được trả lời theo thẩm quyền.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Khi nào có quyết định đợt thi tuyển công chức cấp xã 2016
 Nội dung câu hỏi:

Xin Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Thành cho biết thông tin chính xác khi nào có Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Thành cho biết thông tin chính xác khi nào có Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: