(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: kết quả thi tuyển công chức
Người hỏi : Dũng     Số điện thoại: 01699645644     Email: anhdung92tn1@gmail.com     Địa chỉ: hòa thành
Ngày hỏi: 29/12/2016 - 19 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 30/12/2016 - 09 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

 thi tuyển viên chức giáo viên Tây Ninh 2016-2017, khi nào thì công bố kết quả trúng tuyển vậy!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 30/12/2016 - 10 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nếu em đăng ký dự tuyển vào đơn vị trực thuộc Sở thì liên hệ trực tiếp tại Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh để xem kết quả và nhận quyết định.

Trường hợp em đăng ký dự tuyển tại huyện, thành phố nào thì liên hệ trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: kết quả thi tuyển công chức
 Nội dung câu hỏi:

 thi tuyển viên chức giáo viên Tây Ninh 2016-2017, khi nào thì công bố kết quả trúng tuyển vậy!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 thi tuyển viên chức giáo viên Tây Ninh 2016-2017, khi nào thì công bố kết quả trúng tuyển vậy!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: