(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chuyển ngạch công chức cấp xã
Người hỏi : Tô Thị Huyền Quý     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/12/2016 - 14 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 30/12/2016 - 09 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang là Công chức địa chính - xây dựng cấp xã có bằng Trung cấp QLĐĐ. Hiện nay, tôi học xong Đại học Luật (hệ từ xa) có chuyển ngạch được không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 06/01/2017 - 15 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Bạn liên hệ trực tiếp với Bộ phận Tổ chức nơi bạn công tác để được hướng dẫn cụ thể và rõ ràng.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng Công chức viên chức 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chuyển ngạch công chức cấp xã
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đang là Công chức địa chính - xây dựng cấp xã có bằng Trung cấp QLĐĐ. Hiện nay, tôi học xong Đại học Luật (hệ từ xa) có chuyển ngạch được không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang là Công chức địa chính - xây dựng cấp xã có bằng Trung cấp QLĐĐ. Hiện nay, tôi học xong Đại học Luật (hệ từ xa) có chuyển ngạch được không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: