(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: DIEU KIEN THI CONG CHUC NGANH GIAO DUC TIEU HOC NAM 2017
Người hỏi : NGUYEN TRANTUONG VY     Số điện thoại: 0989432172     Email: NGUYENTRANTUONGVY2020@GMAIL.COM     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/12/2016 - 19 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: đề nghị bạn đặt câu hỏi có dấu, nội dung cụ thể, rõ ràng để Cổng hỏi đáp có cơ sở chuyển cho đơn vị chức năng trả lời. Trân trọng

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: DIEU KIEN THI CONG CHUC NGANH GIAO DUC TIEU HOC NAM 2017
 Nội dung câu hỏi:

DIEU KIEN DU THI CONG CHUC NGANH GDTH NAM 2017 CO PHAI BAT BUOC LA BANG A2 TIENG ANH KHONG

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

DIEU KIEN DU THI CONG CHUC NGANH GDTH NAM 2017 CO PHAI BAT BUOC LA BANG A2 TIENG ANH KHONG

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: