(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thanh tra công vụ
Người hỏi : Nguyễn Quốc An     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/11/2016 - 19 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 25/11/2016 - 15 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Hôm nay, ngày 24 11 2016, tôi có đến một cửa huyện DMC để thực hiện thủ tục đề nghị chuyển mục đ1ich sử dụng đất ở xã Bàu Năng, thì gặp anh công chức tên là Cường. chỉ tôi phải liên hệ với phòng TNMT, tôi rất bức xúc vì theo quy trình của tỉnh là không phải hành dân như vậy, thái độ anh Cường rất hách dịch với dân, áo quần mặc lê thê lếch thếc, không bỏ áo ào quần, đeo tai phong nghe điện thoại suất.

Đề nghị Sở Nội vụ thanh tra công vụ ngay trường hợp này, nhân dân hiện rất bức xúc.

Kính chào đàon kết.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 01/12/2016 - 07 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

xin ghi nhận ý kiến phản hồi. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Thanh Tra Sở 3820535


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thanh tra công vụ
 Nội dung câu hỏi:

Hôm nay, ngày 24 11 2016, tôi có đến một cửa huyện DMC để thực hiện thủ tục đề nghị chuyển mục đ1ich sử dụng đất ở xã Bàu Năng, thì gặp anh công chức tên là Cường. chỉ tôi phải liên hệ với phòng TNMT, tôi rất bức xúc vì theo quy trình của tỉnh là không phải hành dân như vậy, thái độ anh Cường rất hách dịch với dân, áo quần mặc lê thê lếch thếc, không bỏ áo ào quần, đeo tai phong nghe điện thoại suất.

Đề nghị Sở Nội vụ thanh tra công vụ ngay trường hợp này, nhân dân hiện rất bức xúc.

Kính chào đàon kết.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hôm nay, ngày 24 11 2016, tôi có đến một cửa huyện DMC để thực hiện thủ tục đề nghị chuyển mục đ1ich sử dụng đất ở xã Bàu Năng, thì gặp anh công chức tên là Cường. chỉ tôi phải liên hệ với phòng TNMT, tôi rất bức xúc vì theo quy trình của tỉnh là không phải hành dân như vậy, thái độ anh Cường rất hách dịch với dân, áo quần mặc lê thê lếch thếc, không bỏ áo ào quần, đeo tai phong nghe điện thoại suất.

Đề nghị Sở Nội vụ thanh tra công vụ ngay trường hợp này, nhân dân hiện rất bức xúc.

Kính chào đàon kết.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: