(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyển văn phòng thống kê tốt nghiệp nhóm ngành kinh tế đúng hay sai
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/11/2016 - 14 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 01/12/2016 - 20 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

xét tuyển công chức UBND huyện châu thành ra thông báo số 57 ngay21/11/2016 trong đó quy định nhóm ngành xét tuyển chức danh công chức văn phòng thống kê thuộc nhóm ngành kinh tế thì quy định vậy đúng hay sai. trong khi đó văn phòng không xét tuyển các ngành quna3 trị va9n phòng, hành chính....


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 02/12/2016 - 15 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

 

 

UBND huyện Châu Thành cảm ơ ông/bà đã gửi câu hỏi:

căn cứ khoản 3 Điều 2 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Quy định trình độ chuyên môn các ngành đối với các chức danh công chức cấp xã: đối với công chức Văn phòng Thống kê tốt nghiệp trung cấp trở lên các nhóm ngành hành chính văn phòng; văn thư lưu trữ; luật; kinh tế; khoa học xã hội và nhân văn; nhân sự; báo chí tuyên truyền; thống kê; công nghệ thông tin.

như vậy căn cứ vào vị trí còn thiếu mỗi cơ quan sẽ tuyển nhóm ngành cần cho hoạt động của Văn phòng Thống kê

trân trọng./.


 

 

 

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyển văn phòng thống kê tốt nghiệp nhóm ngành kinh tế đúng hay sai
 Nội dung câu hỏi:

xét tuyển công chức UBND huyện châu thành ra thông báo số 57 ngay21/11/2016 trong đó quy định nhóm ngành xét tuyển chức danh công chức văn phòng thống kê thuộc nhóm ngành kinh tế thì quy định vậy đúng hay sai. trong khi đó văn phòng không xét tuyển các ngành quna3 trị va9n phòng, hành chính....

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xét tuyển công chức UBND huyện châu thành ra thông báo số 57 ngay21/11/2016 trong đó quy định nhóm ngành xét tuyển chức danh công chức văn phòng thống kê thuộc nhóm ngành kinh tế thì quy định vậy đúng hay sai. trong khi đó văn phòng không xét tuyển các ngành quna3 trị va9n phòng, hành chính....

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: