(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chính sách cán bộ
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Gò Dầu
Ngày hỏi: 22/11/2016 - 15 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 23/11/2016 - 10 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 của TT CP v/v Phê duyệt DS xã Đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn vào diện đầu tư của CT135 năm 2016.

Như vậy đối tượng Cán bộ, công chức, viên chức.. trên địa bàn các xã được phê duyệt danh sách có tiếp tục được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Nghị Định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của TT CP  về chính sách đối với CB,CC, VC .. đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn hay không ?

Trân trọng kính chào !


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 25/11/2016 - 13 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 04/8/2016, Sở Nội vụ đã có Công văn số 141/SNV-XDCQ&CTTN gửi Bộ Nội vụ Về việc cho ý kiến đối với việc thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; Ngày 03/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2791/UBND-KTTC gửi Văn phòng Chính phủ Về việc xin ý kiến đối với việc thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của Chính phủ.

Đến nay, Sở Nội vụ chưa được hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương. Do đó, phải chờ văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP mà bạn nêu trên.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng XDCQ&CTTN 0663813738


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 05/12/2016 - 14 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài chính nhận được câu hỏi trực tuyến của cá nhân về thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Qua nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Tham mưu giải quyết về chế độ về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ. Do đó, Sở Tài chính chuyển câu hỏi cho Sở Nội vụ để trả lời cho cá nhân biết.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chính sách cán bộ
 Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 của TT CP v/v Phê duyệt DS xã Đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn vào diện đầu tư của CT135 năm 2016.

Như vậy đối tượng Cán bộ, công chức, viên chức.. trên địa bàn các xã được phê duyệt danh sách có tiếp tục được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Nghị Định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của TT CP  về chính sách đối với CB,CC, VC .. đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn hay không ?

Trân trọng kính chào !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 của TT CP v/v Phê duyệt DS xã Đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn vào diện đầu tư của CT135 năm 2016.

Như vậy đối tượng Cán bộ, công chức, viên chức.. trên địa bàn các xã được phê duyệt danh sách có tiếp tục được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Nghị Định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của TT CP  về chính sách đối với CB,CC, VC .. đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn hay không ?

Trân trọng kính chào !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: