(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi tuyển công chức
Người hỏi : Thanh Phương     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 03/11/2016 - 06 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 04/11/2016 - 07 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi, vừa qua Phòng Nội vụ Hòa Thành có phát hành hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã, em không biết đợt thi này dành cho đối tượng đang hợp đồng làm ở xã hay cho đối tượng chưa xin được việc làm? Em xin cảm ơn !


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi tuyển công chức
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi, vừa qua Phòng Nội vụ Hòa Thành có phát hành hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã, em không biết đợt thi này dành cho đối tượng đang hợp đồng làm ở xã hay cho đối tượng chưa xin được việc làm? Em xin cảm ơn !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi, vừa qua Phòng Nội vụ Hòa Thành có phát hành hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã, em không biết đợt thi này dành cho đối tượng đang hợp đồng làm ở xã hay cho đối tượng chưa xin được việc làm? Em xin cảm ơn !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: