(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xử phạt Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn hay là công chức kế toán xã làm mất biên lai?
Người hỏi : Trần Hằng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/11/2016 - 10 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 01/11/2016 - 15 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

1.     Trường hợp Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn giao công chức kế toán xã lĩnh biên lai tại Cơ quan thuế  để thực hiện thu thuế theo uỷ nhiêm thu của cơ quan thuế và sau đó làm mất thì nay xử lý như thế nào? Xử phạt Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn hay là công chức kế toán xã làm mất biên lai?

2.     Việc quy định xử phạt làm mất biên lai CTT 50 theo văn bản nào?  

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 08/11/2016 - 14 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế trả lời như sau:

Tại Điều 1, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính:

Điều 1. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính

“ Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là cá nhân, tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức…”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp cơ quan Thuế cấp biên lai cho UBND xã và kế toán  thu  của xã làm mất biên lai  thì  cơ quan quản lý cán bộ, công chức làm mất biên lai xử lý kỷ luật theo quy định của Luật cán bộ, công chức, viên chức. 

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xử phạt Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn hay là công chức kế toán xã làm mất biên lai?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

1.     Trường hợp Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn giao công chức kế toán xã lĩnh biên lai tại Cơ quan thuế  để thực hiện thu thuế theo uỷ nhiêm thu của cơ quan thuế và sau đó làm mất thì nay xử lý như thế nào? Xử phạt Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn hay là công chức kế toán xã làm mất biên lai?

2.     Việc quy định xử phạt làm mất biên lai CTT 50 theo văn bản nào?  

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

1.     Trường hợp Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn giao công chức kế toán xã lĩnh biên lai tại Cơ quan thuế  để thực hiện thu thuế theo uỷ nhiêm thu của cơ quan thuế và sau đó làm mất thì nay xử lý như thế nào? Xử phạt Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn hay là công chức kế toán xã làm mất biên lai?

2.     Việc quy định xử phạt làm mất biên lai CTT 50 theo văn bản nào?  

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: