(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cấp lại chứng minh nhân dân.
Người hỏi : Nguyễn Đức Thắng     Số điện thoại: 0985435685     Email: thangnd85@gmail.com     Địa chỉ: Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 04/01/2014 - 10 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 04/01/2014 - 13 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi các ban ngành.

Trước đây tôi khai sinh, thường trú và được cấp CMND tại Nình Bình. Nay tôi đã chuyển hộ khẩu vào Tây Ninh để thuận lợi cho công tác. Hiện nay, CMND của tôi bị mờ số, tôi muốn hỏi:

- Thủ tục cấp lại CMND.

- Xin cấp lại CMND ở đâu?

- Khi cấp lại CMND tôi có được giữ số CMND cũ hay phải đổi thành số mới? Nếu đổi số CMND thì rất nhiều giấy tờ, hồ sơ công chức của tôi sẽ bị ảnh hưởng theo. Tôi mong muốn được giữ số CMND cũ có được không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 14/01/2014 - 16 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     4 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Công an tỉnh xin trả lời câu hỏi của Anh/Chị:

1. Tại khoản 1, điều 5, Nghị định 05/1999/CP-CP của Chính phủ quy định: Đổi, cấp lại CMND gồm:

a. CMND hết thời hạn sử dụng;

b. CMND hư hỏng không sử dụng được.

c. Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

d. Thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Tại điểm b, khoản 1, điều 6, Nghị định số 05/1999/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp CMND.

- Xuất trình hộ khẩu thường trú;

- Khai tờ khai xin cấp CMND;

- Nộp lại giấy CMND cũ

- Chụp ảnh, nộp lệ phí theo qui định.

          Căn cứ vào các điều khoản trên trường hợp Anh/Chị hỏi:

          Anh/Chị liên hệ tại đội Cảnh sát QLHC về TTXH của huyện ông đăng ký thường trú hoặc phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Tây Ninh để làm thủ tục cấp đổi CMND theo qui định.

          Trường hợp CMND của Anh/Chị đang sử dụng là CMND tỉnh Ninh Bình Cấp, nay Anh/Chị đến tỉnh Tây Ninh đăng ký thường trú phải cấp lại cho ông số CMND mới theo qui định mang mã vùng tỉnh Tây Ninh, khi cấp số mới, nơi làm thủ tục cấp CMND có trách nhiệm làm giấy xác nhận đổi CMND cho Anh/Chị để thuận lợi điều chỉnh các loại giấy tờ có liện quan.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cấp lại chứng minh nhân dân.
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi các ban ngành.

Trước đây tôi khai sinh, thường trú và được cấp CMND tại Nình Bình. Nay tôi đã chuyển hộ khẩu vào Tây Ninh để thuận lợi cho công tác. Hiện nay, CMND của tôi bị mờ số, tôi muốn hỏi:

- Thủ tục cấp lại CMND.

- Xin cấp lại CMND ở đâu?

- Khi cấp lại CMND tôi có được giữ số CMND cũ hay phải đổi thành số mới? Nếu đổi số CMND thì rất nhiều giấy tờ, hồ sơ công chức của tôi sẽ bị ảnh hưởng theo. Tôi mong muốn được giữ số CMND cũ có được không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi các ban ngành.

Trước đây tôi khai sinh, thường trú và được cấp CMND tại Nình Bình. Nay tôi đã chuyển hộ khẩu vào Tây Ninh để thuận lợi cho công tác. Hiện nay, CMND của tôi bị mờ số, tôi muốn hỏi:

- Thủ tục cấp lại CMND.

- Xin cấp lại CMND ở đâu?

- Khi cấp lại CMND tôi có được giữ số CMND cũ hay phải đổi thành số mới? Nếu đổi số CMND thì rất nhiều giấy tờ, hồ sơ công chức của tôi sẽ bị ảnh hưởng theo. Tôi mong muốn được giữ số CMND cũ có được không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: