(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: nâng lương theo thông tư 06/2012/BNV-TT (hỏi lần 2)
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/03/2016 - 14 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 21/03/2016 - 12 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ Tây Ninh,(lần 2)

Ngày 25/01/2016, tôi có đặt câu hỏi tới Sở Nội vụ Tây Ninh với nội dung dưới đây, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được thông tin trả lời, Kính mong sở quan tâm phúc đáp!

Năm 2015 tôi được tuyển dụng, bổ nhiệm vào công chức ngạch chuyên viên, do trước kia tôi có tham gia sinh viên dự nguồn và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục từ năm 2012 đến nay. Vậy, kính mong sở nội vụ cho tôi được biết: Theo điểm a, khoản 1, điều 19, thông tư 06/2012/TT-BNV, tôi có được tính nâng lương theo  thông tư 06/2012/TT-BNV quy định như trên hay không? Rất mong nhận được phản hồi trong thời gian sớm nhất của quý cơ quan. Trân trọng!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 27/05/2016 - 14 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Câu hỏi của bạn chưa rõ, bạn liên hệ trực tiếp với phòng công chức viên chức để được giải đáp cụ thể ( về lương, đóng bảo hiểm xã hội, quy định về nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn.)

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: nâng lương theo thông tư 06/2012/BNV-TT (hỏi lần 2)
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ Tây Ninh,(lần 2)

Ngày 25/01/2016, tôi có đặt câu hỏi tới Sở Nội vụ Tây Ninh với nội dung dưới đây, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được thông tin trả lời, Kính mong sở quan tâm phúc đáp!

Năm 2015 tôi được tuyển dụng, bổ nhiệm vào công chức ngạch chuyên viên, do trước kia tôi có tham gia sinh viên dự nguồn và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục từ năm 2012 đến nay. Vậy, kính mong sở nội vụ cho tôi được biết: Theo điểm a, khoản 1, điều 19, thông tư 06/2012/TT-BNV, tôi có được tính nâng lương theo  thông tư 06/2012/TT-BNV quy định như trên hay không? Rất mong nhận được phản hồi trong thời gian sớm nhất của quý cơ quan. Trân trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ Tây Ninh,(lần 2)

Ngày 25/01/2016, tôi có đặt câu hỏi tới Sở Nội vụ Tây Ninh với nội dung dưới đây, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được thông tin trả lời, Kính mong sở quan tâm phúc đáp!

Năm 2015 tôi được tuyển dụng, bổ nhiệm vào công chức ngạch chuyên viên, do trước kia tôi có tham gia sinh viên dự nguồn và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục từ năm 2012 đến nay. Vậy, kính mong sở nội vụ cho tôi được biết: Theo điểm a, khoản 1, điều 19, thông tư 06/2012/TT-BNV, tôi có được tính nâng lương theo  thông tư 06/2012/TT-BNV quy định như trên hay không? Rất mong nhận được phản hồi trong thời gian sớm nhất của quý cơ quan. Trân trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: