(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Làm đường
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: khu phố Hiệp Thạnh, P. Hiệp Ninh, TP.Tay Ninh
Ngày hỏi: 24/09/2015 - 08 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 24/09/2015 - 09 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Khi nào mới làm đoạn đường chợ bắp phần còn lại


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Làm đường
 Nội dung câu hỏi:

Khi nào mới làm đoạn đường chợ bắp phần còn lại

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Khi nào mới làm đoạn đường chợ bắp phần còn lại

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: