(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Triển khai Luật thi đua khen thưởng năm 2022.
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0912XXX549     Email:      Địa chỉ: Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/07/2024 - 19 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 09/07/2024 - 08 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

 Kính gửi Sở Nội vụ.

Hiện nay, Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 đã có hiệu luật thi hành. Tuy nhiên, các địa phương triển khai chưa đồng bộ, có địa phương triển khai rà soát các thành tích, có địa phương không thực hiện, cụ thể: việc xét tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ hiện nay làm từng đợt. có cơ quan xét có cơ quan không xét. kính đề nghị Sở Nội vụ có văn bản chỉ đạo triển khai để tránh thiệt thồi cho nhiều công chức đủ tiêu chuẩn mà không được xét.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 09/07/2024 - 16 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 18/12/2023, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 4139/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản có liên quan.

Thực hiện Kế hoạch số 4139/KH-UBND của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các doanh nghiệp, trường học; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong 02 ngày 28-29/5/2024.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện triển khai thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Trong tập huấn nghiệp vụ, Sở Nội vụ đã Hướng dẫn rất kỹ về nghiệp vụ thi đua,  khen thưởng. Như vậy cơ quan nào, đơn vị nào không thực hiện tốt như ông (bà) phản ánh thì trách nhiệm thuộc về thủ trưởng  cơ quan đơn vị đó.

Đối với kiến nghị của ông (bà), đề nghị ông (bà) cho biết cụ thể đơn vị công tác, để Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn.

Sở Nội vụ thông tin để ông (bà) được rõ./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Triển khai Luật thi đua khen thưởng năm 2022.
 Nội dung câu hỏi:

 Kính gửi Sở Nội vụ.

Hiện nay, Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 đã có hiệu luật thi hành. Tuy nhiên, các địa phương triển khai chưa đồng bộ, có địa phương triển khai rà soát các thành tích, có địa phương không thực hiện, cụ thể: việc xét tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ hiện nay làm từng đợt. có cơ quan xét có cơ quan không xét. kính đề nghị Sở Nội vụ có văn bản chỉ đạo triển khai để tránh thiệt thồi cho nhiều công chức đủ tiêu chuẩn mà không được xét.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 Kính gửi Sở Nội vụ.

Hiện nay, Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 đã có hiệu luật thi hành. Tuy nhiên, các địa phương triển khai chưa đồng bộ, có địa phương triển khai rà soát các thành tích, có địa phương không thực hiện, cụ thể: việc xét tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ hiện nay làm từng đợt. có cơ quan xét có cơ quan không xét. kính đề nghị Sở Nội vụ có văn bản chỉ đạo triển khai để tránh thiệt thồi cho nhiều công chức đủ tiêu chuẩn mà không được xét.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: