(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Khu dân cư Giáo xư Kiên long có quy hoạch cống thoát nước không ?
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0906XXX542     Email:      Địa chỉ: Bình long Thái Bình Châu Thành
Ngày hỏi: 08/07/2024 - 11 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 08/07/2024 - 16 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào ban quản trị,

Tôi hiện đang sinh sống trong khu vực bàn cờ giáo xứ kIên long. ấp Bình Long, xã Thái bình, huyện Châu thành

Cho tôi hỏi , khu vực này UBND có quy hoạch làm cống thoát nước không ? Vì hiện nay mặt đường bê tông trong khu vực luôn cao hơn nền nhà các hộ dân sống lâu năm từ 20-30cm, mưa xuống bao nhiêu đều tràn vào nhà và khu vực trồng rau.

Cho tôi hỏi khi nào khu vực này được nhà nước làm cống để thoát nước ạ ?Theo tôi được biết , hiện nay chỉ mặt tiền nhà thờ đường nhựa thì có cống , nhưng đường hẻm bàn cờ bê tông thì không có.

Tôi xịn cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 10/07/2024 - 09 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nội dung câu hỏi: Tôi hiện đang sinh sống trong khu vực bàn cờ giáo xứ Kiên Long, ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành.

Cho tôi hỏi, khu vực này UBND có quy hoạch làm cống thoát nước không? Vì hiện nay mặt đường bê tông trong khu vực luôn cao hơn nền nhà các hộ dân sống lâu năm từ 20-30cm, mưa xuống bao nhiêu đều tràn vào nhà và khu vực trồng rau.

Cho tôi hỏi khi nào khu vực này được nhà nước làm cống để thoát nước ạ? Theo tôi được biết, hiện nay chỉ mặt tiền nhà thờ đường nhựa thì có cống, nhưng đường hẻm bàn cờ bê tông thì không có.

UBND xã trả lời như sau:

- Hiện trên địa bàn xã chỉ các trục Đường Quốc lộ 22B, Đường tỉnh 781 là có xây dựng cống thoát nước. Các tuyến đường huyện và đường liên xã, hẻm dân sinh, không xây dựng cống thoát nước. Khu vực bàn cờ giáo xứ Kiên Long, ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành là đường hẻm dân sinh nên không quy hoạch xây dựng cống thoát nước.

- Thực hiện Quyết định 2180/QĐ-UBND, ngày 28/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. UBND xã tiếp tục phát động phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao” với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, từng bước nâng cấp các tuyến đường đã cứng hóa sỏi đỏ thành đường bê tông xi măng. UBND xã khuyến khích các hộ dân, tổ tự quản, các tuyến đường ngõ xóm, đường dân sinh trên địa bàn xã chủ động phát huy nguồn lực trong nhân dân, họp khu dân cư thống nhất đóng góp kinh phí để làm đường bê tông xi măng, hoặc đóng góp kinh phí, mở rộng đường, xây dựng cống thoát nước... nếu các hộ dân khu dân cư đồng lòng đóng góp kinh phí (báo cáo Trưởng ấp chủ trì, họp dân khu dân cư) UBND xã sẽ vận động các tổ chức, cá nhân mạnh thường quân hỗ trợ xi măng để thực hiện.

Trên đây là nội dung trả lời của UBND xã./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Khu dân cư Giáo xư Kiên long có quy hoạch cống thoát nước không ?
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào ban quản trị,

Tôi hiện đang sinh sống trong khu vực bàn cờ giáo xứ kIên long. ấp Bình Long, xã Thái bình, huyện Châu thành

Cho tôi hỏi , khu vực này UBND có quy hoạch làm cống thoát nước không ? Vì hiện nay mặt đường bê tông trong khu vực luôn cao hơn nền nhà các hộ dân sống lâu năm từ 20-30cm, mưa xuống bao nhiêu đều tràn vào nhà và khu vực trồng rau.

Cho tôi hỏi khi nào khu vực này được nhà nước làm cống để thoát nước ạ ?Theo tôi được biết , hiện nay chỉ mặt tiền nhà thờ đường nhựa thì có cống , nhưng đường hẻm bàn cờ bê tông thì không có.

Tôi xịn cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào ban quản trị,

Tôi hiện đang sinh sống trong khu vực bàn cờ giáo xứ kIên long. ấp Bình Long, xã Thái bình, huyện Châu thành

Cho tôi hỏi , khu vực này UBND có quy hoạch làm cống thoát nước không ? Vì hiện nay mặt đường bê tông trong khu vực luôn cao hơn nền nhà các hộ dân sống lâu năm từ 20-30cm, mưa xuống bao nhiêu đều tràn vào nhà và khu vực trồng rau.

Cho tôi hỏi khi nào khu vực này được nhà nước làm cống để thoát nước ạ ?Theo tôi được biết , hiện nay chỉ mặt tiền nhà thờ đường nhựa thì có cống , nhưng đường hẻm bàn cờ bê tông thì không có.

Tôi xịn cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: