(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thừa Kế Di sản
Người hỏi : Lê Hoàng      Số điện thoại: 0938XXX#25     Email:      Địa chỉ: Thanh Điền
Ngày hỏi: 06/07/2024 - 17 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 08/07/2024 - 08 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:
Vợ tôi, ba má vợ đều chết. Vậy tài sản của vợ chồng tôi có chìa cho anh em vợ không ạ. Tôi xin cảm ơn luật sư.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 08/07/2024 - 09 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     9 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời: Chào bạn!

Do bạn không nói là vợ bạn chết trước hay ba mẹ vợ bạn chết trước. Do đó, đối với câu hỏi của bạn, Sở Tư pháp xin trả lời vấn đề của bạn như sau:

Tại khoản 1 Điều 611 Bộ luật Dân sự năm 2015 về thời điểm, địa điểm mở thừa kế quy định: Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết…” và tại Điều 611 Bộ luật Dân sự năm 2015 về Người thừa kế: “Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế…”.

Tại Điều 651 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định cụ thể về những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Từ các quy định nêu trên, nếu vợ bạn chết và không để lại di chúc, di sản của vợ bạn sẽ được chia thừa kế theo pháp luật theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015.

* Khi vợ bạn chết trước ba, mẹ vợ thì hàng thùa kế thứ nhất của vợ bạn sẽ bao gồm: chồng (bạn), cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi (nếu có), mẹ nuôi (nếu có), con đẻ, con nuôi (nếu có). Như vậy, trong trường hợp này cha và mẹ vợ của bạn sẽ được 01 phần di sản vợ bạn để lại và hiện nay cha, mẹ vợ của bạn đã chết thì phần di sản do cha, mẹ vợ của bạn được hưởng từ vợ bạn sẽ do hàng thừa kế thứ nhất của cha, mẹ vợ của bạn được hưởng (trong đo có anh, chị, em của vợ bạn).

* Trường hợp cha, mẹ vợ chết trước vợ của bạn thì hàng thừa kế thứ nhất của vợ bạn sẽ chỉ còn: chồng (bạn), cha nuôi (nếu có), mẹ nuôi (nếu có), con đẻ, con nuôi (nếu có). Như vậy, trong trường hợp này chỉ có những người được liệt kê trong hàng thừa kế thứ nhất này được hưởng di sản do vợ bạn để lại.

Thân ái chào./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thừa Kế Di sản
 Nội dung câu hỏi:
Vợ tôi, ba má vợ đều chết. Vậy tài sản của vợ chồng tôi có chìa cho anh em vợ không ạ. Tôi xin cảm ơn luật sư.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Vợ tôi, ba má vợ đều chết. Vậy tài sản của vợ chồng tôi có chìa cho anh em vợ không ạ. Tôi xin cảm ơn luật sư.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: