(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin rút lại câu hỏi ngày 6/5/2024
Người hỏi : Lê Quốc Tuấn     Số điện thoại: 0949XXX692     Email:      Địa chỉ: Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/05/2024 - 10 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 08/05/2024 - 10 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 6/5 vừa qua, tôi có thắc mắc về báo cáo quan trắc thành phần môi trường năm 2023 tỉnh Tây Ninh (file hình ảnh đính kèm). Đến ngày 7/5, trên trang web STNMT tỉnh Tây Ninh đã đăng công khai báo cáo này. Do đó tôi xin rút lại câu hỏi trên. Chân thành cám ơn STNMT đã hỗ trợ tôi hồ sơ này.


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 08/05/2024 - 15 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ông Tuấn Xin rút lại câu hỏi


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin rút lại câu hỏi ngày 6/5/2024
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 6/5 vừa qua, tôi có thắc mắc về báo cáo quan trắc thành phần môi trường năm 2023 tỉnh Tây Ninh (file hình ảnh đính kèm). Đến ngày 7/5, trên trang web STNMT tỉnh Tây Ninh đã đăng công khai báo cáo này. Do đó tôi xin rút lại câu hỏi trên. Chân thành cám ơn STNMT đã hỗ trợ tôi hồ sơ này.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 6/5 vừa qua, tôi có thắc mắc về báo cáo quan trắc thành phần môi trường năm 2023 tỉnh Tây Ninh (file hình ảnh đính kèm). Đến ngày 7/5, trên trang web STNMT tỉnh Tây Ninh đã đăng công khai báo cáo này. Do đó tôi xin rút lại câu hỏi trên. Chân thành cám ơn STNMT đã hỗ trợ tôi hồ sơ này.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: