(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Vệ sinh môi trường
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại: 0971XXX752     Email:      Địa chỉ: khu phố Long Đại
Ngày hỏi: 07/05/2024 - 14 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 07/05/2024 - 14 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Chủ tịch UBND phường Long Thành Bắc

Quán ăn trên đường Sân Cu (đường số 17 cũ), đặt để nhà vệ sinh trực tiếp xả thải ra đường mương thoát nước. Mùa nắng vừa qua bốc mùi hôi gây khó chịu.

Vụ việc này đã được phản ảnh vào ngày 06 tháng 12 năm 2023, UBND phường đã có trả lời là đã xử lý, nhưng điều đáng nói ở đây là đến nay, nhà vệ sinh ấy vẫn ngang nhiên xả thải ra đường gây ô nhiễm môi trường.

Nay, tôi khẩn xin ông Chủ tịch UBND phường xem xét xử lý.

Trân trọng kính chào./.


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND thị xã Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 11/05/2024 - 08 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua phản ánh kiến nghị của Ông (bà) có nội dung "vệ sinh môi trường", UBND thị xã xem xét chuyển giao UBND phường Long Thành Bắc kiểm tra, xử lý và báo cáo như sau:

UBND phường phân công cán bộ, công chức chuyên môn phối hợp với Ban Quản lý khu phố Long Đại xác minh thông tin phản ánh nêu trên. Kết quả như sau:

Qua xác minh theo thông tin cung cấp của Cá Nhân phản ánh, tại quán ăn “không có biển hiệu” trên đường Sân Cu, chủ quán là ông Trần Thanh Sơn, sinh năm 1986, nơi ở hiện tại: Khu phố Long Đại, phường Long Thành Bắc. Qua làm việc ông Trần Thành Sơn cam kết tháo dở một nhà vệ sinh tạm và không xả nước thải ra đường gây ảnh hưởng môi trường xung quanh.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Vệ sinh môi trường
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Chủ tịch UBND phường Long Thành Bắc

Quán ăn trên đường Sân Cu (đường số 17 cũ), đặt để nhà vệ sinh trực tiếp xả thải ra đường mương thoát nước. Mùa nắng vừa qua bốc mùi hôi gây khó chịu.

Vụ việc này đã được phản ảnh vào ngày 06 tháng 12 năm 2023, UBND phường đã có trả lời là đã xử lý, nhưng điều đáng nói ở đây là đến nay, nhà vệ sinh ấy vẫn ngang nhiên xả thải ra đường gây ô nhiễm môi trường.

Nay, tôi khẩn xin ông Chủ tịch UBND phường xem xét xử lý.

Trân trọng kính chào./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Chủ tịch UBND phường Long Thành Bắc

Quán ăn trên đường Sân Cu (đường số 17 cũ), đặt để nhà vệ sinh trực tiếp xả thải ra đường mương thoát nước. Mùa nắng vừa qua bốc mùi hôi gây khó chịu.

Vụ việc này đã được phản ảnh vào ngày 06 tháng 12 năm 2023, UBND phường đã có trả lời là đã xử lý, nhưng điều đáng nói ở đây là đến nay, nhà vệ sinh ấy vẫn ngang nhiên xả thải ra đường gây ô nhiễm môi trường.

Nay, tôi khẩn xin ông Chủ tịch UBND phường xem xét xử lý.

Trân trọng kính chào./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: