(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Một số vấn đề về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài
Người hỏi : Phạm Đặng Đăng Khoa     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Trảng Bàng
Ngày hỏi: 18/08/2015 - 14 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 19/08/2015 - 10 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội Vụ!

Tôi có một số vấn đề liên quan đến chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Vân đề thứ nhất: Theo như Khoản 3, Điều 7: Thu hút Đối với người có trình độ thạc sĩ; người tốt nghiệp đại học loại giỏi (được đào tạo trong và ngoài nước). Đối tượng áp dụng ở đây là những người chưa phải là công chức,...(Hay nói cách khác là những đối tượng khác trừ các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015). Những đối tượng thuộc Điều 2 thì không áp dụng phải không?

Vấn đề thứ hai: Đối với cán bộ, công chức viên chức của tỉnh tự tham gia đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ sau đại học ngoài giờ hành chính tại các cơ sở đào tạo, sau khi tốt nghiệp có được hỗ trợ lại kinh phí đào tạo hay không? (Thời điểm tham gia đào tạo trước khi Quyết định 27/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh). Nếu áp dụng theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 thì được.

Chân thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 03/02/2016 - 14 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Vấn đề thứ nhất: Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài thì đối tượng được thu hút tại của Quyết định này là những người có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, người tốt nghiệp đại học loại giỏi đúng theo danh mục ngành nghề tỉnh cần thu hút.

- Vấn đề thứ hai: Căn cứ vào các điều kiện, tiêu chuẩn về chính sách đào tạo sau đại học được ban hành theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nếu anh, chị có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn cử đi đào tạo và ngành nghề được đào tạo của anh chị đúng với danh mục ngành nghề đào tạo hàng năm của tỉnh thì sẽ được xem xét hỗ trợ. 

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Một số vấn đề về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội Vụ!

Tôi có một số vấn đề liên quan đến chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Vân đề thứ nhất: Theo như Khoản 3, Điều 7: Thu hút Đối với người có trình độ thạc sĩ; người tốt nghiệp đại học loại giỏi (được đào tạo trong và ngoài nước). Đối tượng áp dụng ở đây là những người chưa phải là công chức,...(Hay nói cách khác là những đối tượng khác trừ các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015). Những đối tượng thuộc Điều 2 thì không áp dụng phải không?

Vấn đề thứ hai: Đối với cán bộ, công chức viên chức của tỉnh tự tham gia đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ sau đại học ngoài giờ hành chính tại các cơ sở đào tạo, sau khi tốt nghiệp có được hỗ trợ lại kinh phí đào tạo hay không? (Thời điểm tham gia đào tạo trước khi Quyết định 27/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh). Nếu áp dụng theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 thì được.

Chân thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội Vụ!

Tôi có một số vấn đề liên quan đến chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Vân đề thứ nhất: Theo như Khoản 3, Điều 7: Thu hút Đối với người có trình độ thạc sĩ; người tốt nghiệp đại học loại giỏi (được đào tạo trong và ngoài nước). Đối tượng áp dụng ở đây là những người chưa phải là công chức,...(Hay nói cách khác là những đối tượng khác trừ các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015). Những đối tượng thuộc Điều 2 thì không áp dụng phải không?

Vấn đề thứ hai: Đối với cán bộ, công chức viên chức của tỉnh tự tham gia đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ sau đại học ngoài giờ hành chính tại các cơ sở đào tạo, sau khi tốt nghiệp có được hỗ trợ lại kinh phí đào tạo hay không? (Thời điểm tham gia đào tạo trước khi Quyết định 27/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh). Nếu áp dụng theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 thì được.

Chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: