(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tiệm NET gần trường học
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/08/2015 - 21 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 18/08/2015 - 08 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gởi Sở Thông Tin và Truyền Thông.

Tôi có gới thư tố cáo tiệm Internet Thế Giới nằm cặp bên hông trường KIM ĐỒNG ( vi phạm pháp luật vì nằm trong 200m ) Và được trả lời vào ngày 02/06/2015 với nội dung :
"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra đại lý Internet theo phản ảnh của công dân, Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra đại lý Internet Thế Giới Computer (địa chỉ số 43 Lê Lợi, khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh ). Kết quả kiểm tra cho thấy, hiện nay chủ đại lý Internet Thế Giới đã ngừng cung cấp truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng; chuyển đại lý Internet sang kinh doanh vị trí mới."

Xin thưa với các lãnh đạo là các vị bị mấy vị cán bộ thanh tra lừa rồi. Vì hôm nay, ngày 17/8/2015, chúng tôi có đi nộp hồ sơ ở trường Kim Đồng để chuẩn bị cho năm học mới thì vẫn thấy tiệm kinh doanh và kinh doanh khá đông... Xin lãnh đạo cho 1 câu trả lời xác đáng về vấn đề thanh tra của Sở thiếu năng lực. Xin cảm ơn các lãnh đạo.
 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 20/01/2016 - 14 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trên cơ sở phản ánh của ông\bà lần trước, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đoàn kiểm tra gồm 02 đơn vị là Thanh tra Sở và Phòng VHTT thành phố Tây Ninh. Tại thời điểm kiểm tra vào ngày 02/6/2015, Đoàn kiểm tra phát hiện đại lý Internet Thế Giới Computer không có tiến hành hoạt động kinh doanh và chủ đại lý Internet trình bày rằng đang di dời sang vị trí kinh doanh mới. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở chủ đại lý Internet phải tuân thủ các quy định về điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Theo phản  ánh của ông\bà, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra, xác minh. Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy đại lý Internet Thế Giới Computerđã ngừng hoạt động.

Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến trả lời để ông\bà được rõ.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tiệm NET gần trường học
 Nội dung câu hỏi:

Kính gởi Sở Thông Tin và Truyền Thông.

Tôi có gới thư tố cáo tiệm Internet Thế Giới nằm cặp bên hông trường KIM ĐỒNG ( vi phạm pháp luật vì nằm trong 200m ) Và được trả lời vào ngày 02/06/2015 với nội dung :
"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra đại lý Internet theo phản ảnh của công dân, Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra đại lý Internet Thế Giới Computer (địa chỉ số 43 Lê Lợi, khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh ). Kết quả kiểm tra cho thấy, hiện nay chủ đại lý Internet Thế Giới đã ngừng cung cấp truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng; chuyển đại lý Internet sang kinh doanh vị trí mới."

Xin thưa với các lãnh đạo là các vị bị mấy vị cán bộ thanh tra lừa rồi. Vì hôm nay, ngày 17/8/2015, chúng tôi có đi nộp hồ sơ ở trường Kim Đồng để chuẩn bị cho năm học mới thì vẫn thấy tiệm kinh doanh và kinh doanh khá đông... Xin lãnh đạo cho 1 câu trả lời xác đáng về vấn đề thanh tra của Sở thiếu năng lực. Xin cảm ơn các lãnh đạo.
 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gởi Sở Thông Tin và Truyền Thông.

Tôi có gới thư tố cáo tiệm Internet Thế Giới nằm cặp bên hông trường KIM ĐỒNG ( vi phạm pháp luật vì nằm trong 200m ) Và được trả lời vào ngày 02/06/2015 với nội dung :
"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra đại lý Internet theo phản ảnh của công dân, Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra đại lý Internet Thế Giới Computer (địa chỉ số 43 Lê Lợi, khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh ). Kết quả kiểm tra cho thấy, hiện nay chủ đại lý Internet Thế Giới đã ngừng cung cấp truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng; chuyển đại lý Internet sang kinh doanh vị trí mới."

Xin thưa với các lãnh đạo là các vị bị mấy vị cán bộ thanh tra lừa rồi. Vì hôm nay, ngày 17/8/2015, chúng tôi có đi nộp hồ sơ ở trường Kim Đồng để chuẩn bị cho năm học mới thì vẫn thấy tiệm kinh doanh và kinh doanh khá đông... Xin lãnh đạo cho 1 câu trả lời xác đáng về vấn đề thanh tra của Sở thiếu năng lực. Xin cảm ơn các lãnh đạo.
 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: