(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin Các sở tài chính giải đáp giùm em
Người hỏi : Nguyễn Anh Hùng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/08/2015 - 09 Giờ 44 phút     Ngày chuyển: 19/08/2015 - 10 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

chào anh chị sở tài chính câu hỏi của em là!!!

em công tác ở cơ quan Đảng theo dạng hợp đồng lao động cơ quan tự chi trả bằng tiền hoạt động của cơ quan(không phải hợp đồng 68) vậy em có được hưởng tiền lương tăng thêm 8% theo nghị định số 17/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của chính phủ không??? xin sở tài chính tây ninh giải đáp thắc mắc dùm em!!! em xin cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 21/09/2015 - 14 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Nghị đinh số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, về quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2.34 trở xuống: “Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Do bạn là đối tượng hợp đồng lao động cơ quan tự chi trả bằng tiền hoạt động của cơ quan (không phải hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP). Vì vậy, bạn không được hưởng chế độ tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin Các sở tài chính giải đáp giùm em
 Nội dung câu hỏi:

chào anh chị sở tài chính câu hỏi của em là!!!

em công tác ở cơ quan Đảng theo dạng hợp đồng lao động cơ quan tự chi trả bằng tiền hoạt động của cơ quan(không phải hợp đồng 68) vậy em có được hưởng tiền lương tăng thêm 8% theo nghị định số 17/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của chính phủ không??? xin sở tài chính tây ninh giải đáp thắc mắc dùm em!!! em xin cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

chào anh chị sở tài chính câu hỏi của em là!!!

em công tác ở cơ quan Đảng theo dạng hợp đồng lao động cơ quan tự chi trả bằng tiền hoạt động của cơ quan(không phải hợp đồng 68) vậy em có được hưởng tiền lương tăng thêm 8% theo nghị định số 17/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của chính phủ không??? xin sở tài chính tây ninh giải đáp thắc mắc dùm em!!! em xin cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: